Facebook

Viimeisimpiä Facebook-julkaisujamme

Meidän on helppo tukea Tukikohta ry listaamia ehdotuksia huumekuolemien ehkäisemiseksi. Yhdistys kannattaa lisäksi huumausaineiden käytön rangaistavuudesta luopumista, joka osaltaan vähentäisi stigmaa ja helpottaisi päihdetyötä.Tänään on kuultu huolestuttavia uutisia: huumemyrkytyskuolemien määrä jatkaa kasvuaan Suomessa. Huumekuolemat ovat ennenaikaisia ja ehkäistävissä, toteavat Sanna Rönkä ja Solja Niemelä Duodecim-lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan ja nostavat esiin tutkimukseen perustuvia keinoja, joiden avulla kuolemia voitaisiin ehkäistä ⬇️

🔶 Opioidikorvaushoito: korvaushoito vähentää tutkitusti yliannostuskuolemia. Hoidon jatkuvuus ja saatavuus on varmistettava, ja hoitoon pääsy ja hoitokäytänteet tulisivat olla alueellisesti tasa-arvoisia.
🔶 Naloksoniohjelmat: naloksoniohjelmia ei ole vielä käytössä Suomessa, mutta tutkimusnäyttöä niiden toimivuudesta yliannostusten ehkäisemiseksi löytyy.
🔶 Huumeiden valvotut käyttötilat: tutkimusten mukaan käyttötilojen avulla olisi mahdollista mm. tavoittaa marginalisoituneimpia käyttäjiä, vähentää tartuntatauteja ja oheissairauksia sekä edistää hoitoon hakeutumista.
🔶 Ainetunnistuspalvelu: ainetunnistuksen avulla olisi mahdollista ehkäistä huumausaineiden käytöstä johtuvia haittavaikutuksia siten, että käyttäjillä olisi mahdollisuus testauttaa aineiden todellinen sisältö
🔶 Stigman vähentäminen ja yhteiskunnallinen halukkuus puuttua asiaan

Lue lisää julkaisusta: www.duodecimlehti.fi/duo15534
... See MoreSee Less

View on Facebook

Videoita toiminnastamme

Tanskalaisen Michael Lodberg Olsenin luento

Huumeiden käyttötilan perustaminen kansalaistoimintana

Huumepolitiikka.Nyt

Aika päivittää Suomen huumepolitiikka

Maailma kylässä -festivaalit 2018

Huumesodan loppu: Ihmisoikeuksien aika / Ending the war on drugs – Time for human rights?

Selkoa huumeisiin

Suomen International Drug Checking Day -tapahtuman keskusteluosuus

Huumeet ja ihmisarvoinen elämä -seminaari

Rankaisemisen vaikutukset huumeisiin liittyviin ongelmiin

Uskalla puhua huumeista

Vanhanmallinen kieltolakiin perustuva politiikka on tiensä päässä

Päihdepäivät 2017

Miksi rankaisemme huumeita käyttävää?”

Maailma kylässä -festivaalit 2017

Teivo Teivainen: ”Kieltolakiin perustuva huumepolitiikka tiensä päässä”

Huumesota est. 1961 – rauhanneuvottelujen aika? -keskustelutilaisuus

STM:n huumausainepoliittinen seminaari

HPP ry:n puheenvuoro sosiaali- ja terveysministeriössä.
Arkadianmäki ajan tasalle -vaalipaneeli

Vaalipaneeli ja yleisökysymykset lähes kokonaisuudessaan.

Savua ilman tulta -seminaari

Markku Soikkeli: Haittojen vähentäminen ja suomalainen päihdepolitiikka
Jussi Perälä: Kannabiksen käytön suorat ja epäsuorat sanktiot
Paneelikeskustelu