Facebook

Tämän kuvan mielenosoittajien joukossa on useita ihmisiä, joiden lapsi, veli tai muu läheinen on kuollut huumeiden vuoksi. Nämä rakkaansa menettäneet ovat todistaneet huumeiden pimeitä puolia aivan liian läheltä, ja tulleet siihen johtopäätökseen, ettei rikollisorganisaatioita rikastava ja käyttäjien elämää hankaloittava kieltolakipolitiikka ole realistinen eikä toimiva vastaus huumeisiin liittyviin ongelmiin.

Kuvan ihmiset – äidit, isät, muut perheenjäsenet – vastustavat käymäämme huumeiden vastaista sotaa ja rangaistuksiin perustuvaa huumepolitiikkaa, koska ovat omakohtaisesti nähneet, kuinka huumesotaan nojaavat poliittiset linjauksemme ja ilmapiiri, joka epäinhimillistää huumeita käyttäviä, pahentavat monia huumeisiin liittyviä haittoja – usein traagisin seurauksin. Täyskieltoihin perustuva politiikka ei toimi tänä päivänä yhtään sen paremmin kuin alkoholin kanssa miltei vuosisata sitten.

Tässä kirjoituksessa haluamme keskittyä erityisesti käyttörangaistuksiin. Vaatimusta käyttäjien rankaisemisesta on tavattu perustella uskomuksella, jonka mukaan rangaistuksen uhka vähentää käyttöä. Alati kasvava, käytännössä kokeiltuihin linjauksiin pohjaava todistusaineisto kuitenkin viittaa siihen, että terveyslähtöinen politiikka on paljon rangaistuspolitiikkaa tehokkaampi (ja inhimillisempi) lähestymistapa huumekysymyksiin.

Käyttörangaistuksiin ja jo pelkästään niiden uhkaan liittyy sakkojen lisäksi pelko esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan tai lasten huoltajuuden menettämisestä sekä kotietsinnöistä. Stigmatisoiva, oheisvaikutuksiltaan jyrkkä rangaistuspolitiikka edistää syrjäytymistä ja luo turhaan maaperää yleiselle yhteiskuntavastaisuudelle. Se nostaa hoitoonhakeutumisen kynnystä ja rohkaisee salaamaan käytön ja etenkin käyttöön mahdollisesti liittyvät ongelmat.

Yksittäisissä tapauksissa rangaistuksilla tai niiden uhalla voi toki olla ehkäisevää vaikutusta, mutta lainsäädännöllisiä linjauksia mietittäessä haittoja ja hyötyjä on arvioitava väestötasolla. Käyttäjiin kohdistuvien rangaistusten hylkääminen ei sekään tietenkään poistaisi kaikkia huumeisiin liittyviä ongelmia, mutta sitä voidaan mielestämme pitää tarjolla olevista vaihtoehdoista parhaiten perusteltuna.

Haluamme haastaa kanssamme eri linjoilla olevia dialogiin. Toivomme seuraaviin kysymyksiin vastauksia kaikilta, joiden mielestä huumeiden käytöstä rankaiseminen on hyvä ja kannatettava käytäntö:

• Tilastojen pohjalta tiedetään, että pääosa käyttää riippumatta käytön rangaistavuudesta (käytön sallivissa maissa käyttö, mukaanlukien yksittäiset kokeilut, ei tilastojen mukaan näytä olevan rankaisevia maita yleisempää). Kun rangaistuksilla saattaa olla huomattavia negatiivisia oheisvaikutuksia, mutta rangaistukset eivät väestötasolla vähennä käyttöä tai etenkään ongelmakäyttöä, mitkä ovat mielestäsi parhaat perustelut rangaistuskäytäntöjen ylläpidolle?

• Päihdeongelmaisten elämässä on usein muitakin ongelmia, joihin päihdeongelmat vyyhtiytyvät. Miten uskot rankaiseminen vaikuttavan rangaistavan muihin ongelmiin?

• Jos ajatellaan, että puheenaiheena oleva käyttäjä saattaisi olla oma lapsesi, niin minkälaiset tekijät saavat sinut pitämään häneen kohdistuvaa rangaistuksen uhkaa perusteltuina? Jos perustelet rangaistusten tarvetta sillä, että uskot niiden vähentävän käyttöä, kannatatko myös muista epäterveellisistä, toisinaan kuolettaviin sairauksiin johtavista elämäntapavalinnoista rankaisemista?

Usein kuulee kysyttävän, miksi pitää käyttää. Tuskin pitääkään, mutta tosiasia on, että moni kuitenkin käyttää. Meidän vastuullamme, yhteiskuntana, on valita, millaisilla keinoilla ja asenteilla vastaamme tuohon todelliseen ja pysyvään asiantilaan.

--

Kuva: anyoneschild.org/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Yleinen kiinnostus päihdepoliittisia aiheita kohtaan on selkeässä nousussa. Sen lisäksi, että aihepiirin tiimoilta on viime aikoina uutisoitu ja bloggailtu ennennäkemättömän tiuhaan tahtiin, kiinnostuksen lisääntymistä ilmentää mm. se, että HPP:n sivun tykkääjämäärät rikkoivat äsken kahden tuhannen rajan. Tästä suuri kiitoksemme kaikille julkaisujamme tykänneille, jakaneille ja kommentoineille – sekä toki järjestämiimme tapahtumiin osallistuneille. Te olette olennaisia tekijöitä tärkeässä muutoksessa!

Koska pidät parempaa päihdepolitiikkaa tärkeänä asiana, haluamme rohkaista sinua kutsumaan aihepiiristä kiinnostuneita FB-kavereitasi seuraamaan sivuamme. Tämä onnistuu vaivattomasti sivulta löytyvän “Kutsu kavereita tykkäämään tästä sivusta/Invite friends to like this Page” -toiminnon avulla.

Jo viidentoista vuoden ajan toiminut Humaania päihdepolitiikkaa ry toimii aktiivisesti pitääkseen päihdepolitiikkaan liittyviä kysymyksiä esillä ja vaikuttamaan niihin liittyviin käytäntöihin. Tuomalla HPP:n ulottuville lisää ihmisiä edesautat konkreettista päihdepoliittista muutosta. Jos jokainen lukijamme saisi mukaan vain yhdenkin lisäseuraajan, yleisömäärämme kaksinkertaistuisi. Jos jokainen lukijamme saisi mukaan viisi... niin.

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Toimivampaan päihdepolitiikkaan liittyvien näkökulmien vähittäinen ilmaantuminen julkiseen keskusteluun on merkki muutoksesta, mutta paljon työtä on vielä edessä. Tuo työ tehdään yhdessä. Auta meitä auttamaan!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Videoita tapahtumistamme

STM:n huumausainepoliittinen seminaari

HPP ry:n puheenvuoro sosiaali- ja terveysministeriössä.
Arkadianmäki ajan tasalle -vaalipaneeli

Vaalipaneeli ja yleisökysymykset lähes kokonaisuudessaan.
Savua ilman tulta -seminaari

Markku Soikkeli: Haittojen vähentäminen ja suomalainen päihdepolitiikka
Jussi Perälä: Kannabiksen käytön suorat ja epäsuorat sanktiot
Paneelikeskustelu