Arvostelu: Anton Vanha-Majamaa – Kannabiskirja

Julkaistu 3.5.2019.

Toimittaja Anton Vanha-Majamaan Kannabiskirja (2018, Kosmos) on perusteos, jota olisi tarvittu Suomessa jo vuosia sitten. Kirja on yleistajuinen ja nopeasti luettavissa, ja antaa pohjatiedot kannabiksesta kotimaassa ja maailmalla niin sen historian, lainsäädännön, kulttuurivaikutusten kuin lääke- ja päihdekäytön osalta.

Suomessa kannabiksen lainsäädännöllistä historiaa on aiemmin käsitellyt laajasti ja yksityiskohtaisesti Risto Mikkosen Bhang, Mezz, kukka ja Sativex. Vanha-Majamaan kirja löytää kuitenkin varmasti laajemman lukijakunnan myös niiden parista, joille aihepiiri on vieraampi.

Kirja on paitsi hyvä for dummies -peruspaketti kannabiksesta, myös aikansa kuva. Se heijastelee kannabisasenteiden muutosta, jonka keskellä elämme. Kirjoittaja kertoo omista kokemuksistaan kannabiksen parissa sivulauseenomaisesti, ei peitellen muttei myöskään numeroa tehden. Kirjan julkaisu onkin Kosmos-kustantamolta hieno kädenojennus. Se osoittaa, että kannabista voidaan käsitellä normaalina osana yhteiskuntaa. Joku saattaisi kysyä, korostuuko teoksessa kosmopoliitin nuoren kaupunkilaisen näkökulma kannabiksen viihdekäyttöön muiden tulokulmien kustannuksella. Toisaalta kirjoittaminen on aina valintojen tekemistä, ja tehdyt valinnat pitävät teoksen napakasti koossa ilman rönsyilyjä.

Rento ote viihdyttää, mutta voi myös vieraannuttaa

Teos on kirjoitettu kauttaaltaan rennolla otteella ja luontevalla kielellä: esimerkiksi kannabiksen kukintoon viitataan läpi kirjan ”budina”. Kirja saattaa olla joillekin lukijoille liiankin kepeä, kun esimerkiksi kannabiksen käyttötapoja esitellään piirroksilla kuvitetuin ohjein. Toisaalta teos on hyvin kiinni siinä todellisuudessa, jossa kannabista käytetään: se ei tarkastele käyttöä ulkopuolelta vain tutkimusten tai asiantuntija-arvioiden tasolta. Vanha-Majamaa on heittäytynyt kirjaa tehdessään itse aallon vietäväksi ja matkannut Yhdysvaltoihin ja Alankomaihin tutustumaan paikalliseen huumepolitiikkaan sekä kannabiksen uusiin tuuliin. Myös Humaania päihdepolitiikkaa ry:n aktiiveja kuultiin kirjan teossa, mistä kirjoittajalle kiitos.

Osa lukijoista varmasti silti kaipaisi teokseen haastateltavia esimerkiksi terveydenhuollon tai lainvalvonnan saralta, mikä olisi voinut kenties tehdä varautuneemmalle lukijakunnalle teoksesta helpommin pureskeltavan. Toisaalta näitä osapuolia kuullaan julkisessa keskustelussa muutenkin taajaan, eivätkä haastattelut olisi välttämättä sopineet kirjaan kovinkaan sulavasti. Terveyskysymyksissä kirja törmää myös siihen ikiaikaiseen ongelmaan, että tutkimustieto päivittyy jatkuvasti. Voi olla, että potentiaaliset käytön haitat ohitetaan liiankin nopeasti niiden painoarvoon nähden, vaikka toisaalta kirja ohjeistaa hienosti, kuinka kannabikseen liittyviä haittoja on mahdollista vähentää.

Vanha-Majamaan tausta kulttuuriaiheiden parissa näkyy piristävästi hänen sitoessaan tekstiin elävästi esimerkiksi elokuva- ja musiikkilainauksia. Samalla hän osoittaa ansiokkaasti, kuinka tiiviisti kannabis on kytköksissä länsimaiseen nykykulttuuriin.

Raikasta puhetta lainsäädännön mahdollisuuksista

Kirjoittajan hahmotelmat kannabista koskevan lainsäädännön tulevaisuudesta Suomessa ovat kiinnostavia. Kirjassa huomioidaan hyvin erilaiset lainsäädännön muutoksiin liittyvät riskit käytön ja haittojen kasvusta lähtien, ja esille nostetaan myös Alankomaiden ja eräiden Yhdysvaltojen osavaltioiden malleihin liittyvät haasteet.

Vanha-Majamaa nostaa esimerkiksi viinakortin kaltaisen mallin mahdollisuutena rajoittaa kannabiksen kokonaiskulutusta laillisen sääntelyn keinoin silloin, kun kannabiksen saatavuus siirretään rikollisilta markkinoilta laillisen sääntelyn piiriin. Vastaava konsepti on käytössä Uruguayssa.

Kannabiskirja on sitä mitä sen otsikko lupaa: populaari yleisteos Suomen yleisimmin käytetystä laittomasta päihteestä. Vanha-Majamaa on koonnut yksiin kansiin perustiedot siitä, mitä kannabis tarkoittaa suomalaisille, mutta pyrkii maailman mallien perusteella myös ennakoimaan, miten sen voi olettaa näkyvän arjessamme tulevaisuudessa. Käsiteltävänä on koko skaala kannabiksen esihistoriasta terveyskysymyksiin ja nousevaan kannabisteollisuuteen. Kirja tarjoaa pintaraapaisun moniulotteiseen kysymykseen, jonka pohjalta lukija voi lähteä syventämään tietämystään ja muodostamaan omaa käsitystään mielipiteitä jakavasta teemasta.

Kaikkineen Kannabiskirja on varsin salonkikelpoinen opas kannabisummikolle pilven maailmaan ja tarjoaa viihdyttävän lukukokemuksen myös aihepiiriin vihkiytyneille. Teos toimii varmasti hyvin myös lahjana, niin vannoutuneelle pilvenpolttajalle kuin sellaiselle tuttavalle, jonka toivoo saavan perustiedot kannabiskysymyksestä ja kannabiksesta ilmiönä.

Kuvat: Pixabay ja Kosmos.

Posted in Artikkelit and tagged .