Ruiskuroskis ja huumeruisku.

Mitä kannattaa tehdä jos löytää huumeruiskun? Miten huumeruisku hävitetään?

Julkaistu 17.11.2021

Jos löydät esimerkiksi puistosta käytetyn injektioneulan, se kannattaa kerätä pois häiritsemästä ihmisiä ja aiheuttamasta sivullisille vaaraa. Voit poimia ruiskun esimerkiksi hanskat tai nenäliina kädessä. Olennaista on välttää koskemasta sen neulaosaan.

Injektioneulaa kutsutaan joskus myös huumeruiskuksi tai huumeneulaksi. Ajoittain kuulee puhuttavan myös "huumepiikistä", mutta tämän termin käyttöä ei suositella sen leimaavuuden vuoksi.

Vaikka neulan päälle olisikin laitettu suojus, ruisku kannattaa laittaa jonkinlaiseen säiliöön, jonka läpi neula ei varmasti pääse pistämään. Esimerkiksi muovipullo, peltitölkki tai lasipurkki käyvät hyvin. 

Paras tapa huumeruiskun hävittämiseen on toimittaa se apteekkiin, terveysasemalle tai neulanvaihtopisteeseen, joista se toimitetaan vaarallisen jätteen keräykseen. Joissain Suomen kaupungeissa on lisäksi erityisiä huumeruiskujen keräysastioita, joihin löydetyn ruiskun voi laittaa. Tällaisia on esimerkiksi puistoissa, aukioilla ja yleisissä vessoissa. Huumeruiskuroskiksen tyhjentäjät vievät injektioneulat hävitettäväksi. 

Jos et juuri sillä hetkellä voi ottaa huumeneulaa mukaasi, kannattaa siirtää se sellaiseen paikkaan, ettei kukaan vahingossa loukkaa itseään siihen. Ruiskua ei saa laittaa roskiin tavallisten jätteiden joukkoon, koska käyttövälineet luokitellaan lääkejätteenä vaaralliseksi jätteeksi. Jätehuolto suosittelee käytettyjen neulojen viemistä apteekkiin pakattuna hyvin esimerkiksi muovipulloon.

Opas käyttövälineiden oikeaoppiseen palauttamiseen.

Opas pistovälineitä käyttäville niiden oikeaoppisesta ja turvallisesta hävittämisestä.

Onko huumeruiskun hallussapito rikos?

Huumeruiskun talteen kerääminen ja hallussapito ei ole rikos. Vaikka huumausainelaki velvoittaa kansalaisen ilmoittamaan ja luovuttamaan haltuun saamansa huumausaineen viranomaiselle, ei pykälää sovelleta käytettyihin ruiskuihin tai neuloihin. Poliisihallitus katsoo, että jos kansalainen pitää käytettyä ruiskua hallussaan viedäkseen sen esimerkiksi apteekkiin hävitettäväksi, ei hän syyllisty rikokseen.

Poliisihallituksesta kuitenkin kerrotaan, että jos henkilön hallusta löytyy käytettyjä pistovälineitä, joita voidaan epäillä käytetyn huumausaineiden käyttöön, voidaan henkilöä epäillä huumausaineen käyttörikoksesta.

Poliisihallitus korostaa vastauksessaan, että ”tämä ratkaisu tehdään aina asiassa kulloinkin käsillä olevilla tiedoilla. Kyse on siitä, ylittyykö tilanteessa esitutkintalain mukainen syytä epäillä -kynnys.”

Tarkempaa tietoa ei ole siitä, missä tilanteissa tällainen käyttörikosepäily voi syntyä. Tämän riskin tiedostaminen lienee kuitenkin olennaista esimerkiksi silloin, jos henkilö tietää voivansa joutua esimerkiksi olemuksensa vuoksi poliisin henkilötarkastuksen kohteeksi, ja saattaisi rikosepäilyn syntyessä antaa positiivisen tuloksen huumetestiin.

Rikoksesta epäillyn hallusta tai asiaan liittyen muuten löydetyt huumausaineet ja niiden käyttövälineet takavarikoidaan. Käyttämättömiä, myyntipakkauksissa olevia ruiskuja ja neuloja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti takavarikoida.

Poliisi kannustaa keräämään käyttövälineet pois julkisilta paikoilta ja kertoo, miksi huumeruiskut pitää toimittaa pois puistosta.

“Voidaan kuitenkin pitää hyvien tapojen ja toisten turvallisuudesta huolehtimisen (erityisesti lasten) kannalta tärkeänä, että vastuuntuntoinen kansalainen varovaisuutta noudattaen toimittaa käytetyt ruiskut ym. vaaralliset aineet ja esineet asianmukaisesti hävitettäväksi”, Poliisihallituksesta kerrotaan.

Huumeruiskun vaarat? Voinko saada huumeneulasta tartunnan?

Käytetty injektioneula asfaltilla.

Käytetty injektioneula asfaltilla. Kuva: Accuruss

Suomessa ei ole todettu yhtään tapausta, jossa HIV tai hepatiitti olisi tarttunut maastoon jätetyn, käytetyn huumeneulan koskemisesta tai siihen itsensä vahingossa pistämisestä. Tartunnan riski on äärimmäisen pieni, koska taudinaiheuttajat tuhoutuvat nopeasti kuivuneessa veressä. Tuoreessa veressä riski on jonkin verran korkeampi. 

Koska ainakin hepatiittitartunnan saaminen verikontaktissa on kuitenkin epätodennäköisyydestään huolimatta ainakin teoriassa mahdollista, kannattaa käytettyjä injektioruiskuja käsitellä huolellisesti. Jos saa pistoksen käyttövälineestä, kannattaa mahdollisen haavan antaa vuotaa ja pestä pistopaikka runsaalla vedellä ja saippualla huuhdellen se huolellisesti. Pistopaikkaa ei tule puristella tai imeä.

Tämän jälkeen kannattaa olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jossa terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat tilanteen mukaista tarvetta esimerkiksi b-hepatiittirokotukselle tai veren kautta tarttuvia tauteja ehkäisevälle lääkitykselle.

Miksi huumeruiskuja jätetään yleisille paikoille?

Taustasyy sille, miksi huumeita käytetään yleisillä paikoilla on se, että osalla huumeita suonensisäisesti käyttävistä ei ole kotia tai muuta paikkaa, jossa käyttö onnistuisi. Huumeiden käyttö on riippuvuussairaudesta kärsivällä pakonomaista, jolloin huumeita käytetään siellä missä voidaan. Käyttövälineet voivat jäädä pistopaikalle monesta syystä: muun roskaamisen tapaan kyse voi olla piittaamattomuudesta ympäristöä kohtaan tai unohtamisesta päihtymystilan aiheuttaman sekavuuden seurauksena. Välinpitämätöntä käytöstä voi vahvistaa henkilön kokemus siitä, että yhteiskunta suhtautuu häneen vihamielisesti.

Oma vaikuttimensa sille, ettei huumeita käyttävä aina toimita käyttövälineitä asianmukaisesti keräykseen, on rangaistusten välttäminen. Vaikka huumeiden käyttövälineiden hallussapito ei ole rikos, poliisi on todennut niiden hallussapidon herättävän epäilyn huumausaineen käyttörikokseen syyllistymisestä. Tämän vuoksi huumeita käyttävä pyrkii monesti nopeasti eroon käyttövälineistä, jotta hänellä ei esimerkiksi mahdollisessa henkilötarkastuksessa olisi hallussaan mitään, minkä johdosta häntä voitaisiin epäillä käyttörikoksesta.

Mitä voisi tehdä, jotta julkisilla paikoilla ei lojuisi käytettyjä huumeruiskuja?

Huumeiden käyttövälineiden jäämistä yleisille paikoille on mahdollista ehkäistä vähentämällä julkisilla paikoilla tapahtuvaa käyttöä. Huumeiden käyttöä ei kuitenkaan ole onnistuttu estämään kieltämällä. Siksi julkisilla paikoilla tullaan myös jatkossa näkemään ainakin jonkin verran huumeiden suonensisäistä käyttöä tai sen jälkiä.

Yksi tapa vähentää käyttövälineroskan määrää on sijoittaa ruiskuroskiksia paikkoihin, joissa käyttöä tapahtuu. Näin huumeruiskuille on käyttöpaikan välittömässä läheisyydessä tarjolla paikka, johon ne voi jättää turvallisesti.

Ruiskujen keräysastia Helsingissä.

Ruiskujen keräysastia Helsingissä.

Toinen tapa on siirtää käyttöä pois yleisiltä paikoilta. Lukuisissa Euroopan maissa on tätä varten perustettu valvottuja käyttötiloja, joissa huumeita käyttävä ihminen voi pistää valvotuissa olosuhteissa. Henkilö saa käyttötilassa puhtaat käyttövälineet, jotka jäävät tilaan käytön jälkeen. Käyttötilat voivat näin rauhoittaa ja siistiä lähialuetta. Samalla ne ehkäisevät tulehduksia tai muita ongelmia, ja toimivat kanavana, jonka kautta huumeita käyttävän kosketuspintaa ja luottamusta apua tarjoaviin tahoihin ja yhteiskunnan palveluihin voidaan vahvistaa. Yhteyden syntyessä henkilöä voidaan myös kannustaa esimerkiksi päihdehoidon piiriin. Ohjaamalla ihmisiä hoidon piiriin huumeita käyttävien määrä ja samalla siihen liittyvät haitat vähenevät.

Huumeita käyttävilla olisi myös vähemmän paineita hankkiutua eroon huumausaineiden käyttövälineistä, jos huumeiden käyttö ei olisi rangaistavaa. Huumeiden käytön dekriminalisointi vähentäisi myös yleistä vastakkainasettelua huumeita käyttävien ja muun yhteiskunnan välillä, helpottaen ongelmaan puuttumista.

Muutokset vievät aikaa, eikä tilanne välttämättä muutu paremmaksi nopeasti. Jos huumeruiskuja löytyy säännöllisesti tietyistä paikoista, voit harkita vapaaehtoisen keräyspartion perustamista. Soveltuvin hanskoin, pihdein ja roska-astioin varustautuneena huumeruiskujen keräys käy helposti. Esimerkiksi eräiden neulanvaihtopisteiden väki käy talkootyönä siistimässä ympäristöä huumeneuloista ja muista roskista. Voit löytää muita kiinnostuneita tai tiedustella ongelmallisia paikkoja esimerkiksi sosiaalisen median paikallis- ja kaupunginosaryhmistä. 

Lue myös: Kansalaiset perustivat itse Tanskan ensimmäisen valvotun huumeiden käyttötilan poliitikkojen vastustuksesta huolimatta

Artikkelin ohjeita päivitetty 22.11.2021: Poistettu maininta siitä, että huumeruiskut voisi laittaa roskiin turvallisesti pakattuna. Suositus on, että käytettyä neulaa ei hävitettäisi sekajätteeseen edes hyvin pakattuna, vaikka näin voidaan toimia esimerkiksi insuliinineulan kanssa.

Posted in Artikkelit.