Oikeusasiamies: Poliisilla oli oikeus käyttää poliisikoiraa festareilla vasta rikosepäilyn synnyttyä

Julkaistu 3.4.2015. Humaania päihdepolitiikkaa tarkasti oikeusasiamieheltä, toimiko Oulun poliisi lainmukaisesti kulkiessaan poliisikoiran kanssa Bättre Folk-tapahtuman festivaalialueella. Poliisin toiminta tuli ilmi Humaania päihdepolitiikkaa ry:n mediaseurantaryhmässä.Continue reading→

Continue reading

Mihin Suomen huumausainepolitiikka perustuu?

Suomen huumausainepolitiikka perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksiin sekä vuonna 1997 hyväksyttyyn huumausainestrategiaan. Näiden mukaisesti Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi Suomen huumausainepolitiikkaa, jota eri hallinnonalat yhteistyössä toteuttavat. Continue reading→

Continue reading

Mitä on haittojen vähentäminen?

Päihteitä on käytetty yhteiskunnissa läpi historian. Halusimme tai emme, niitä käytetään vastedeskin. Tämän vuoksi meidän tulisi yhteiskuntana löytää keinoja tulla toimeen päihteiden kanssa. Kun haitallista toimintaa ei voida kokonaan estää, on syytä pohtia, miten haittoja voi vähentää. Continue reading→

Continue reading