Yhdistyksen teesit

Teesit

Kevätkokouksessa 2015 hyväksytyt teesit määrittelevät yhdistyksen suurempia linjoja. Aiheista linjataan yksityiskohtaisemmin lausunnoissa ja kannanotoissa.

1. Päihdepolitiikan ja -valistuksen on perustuttava tutkimustietoon käytettävien keinojen tehokkuudesta.

2. Päihteitä käytetään lähes kaikissa yhteiskunnissa ja kulttuureissa. Koska päihteiden käyttöä ei voida täysin estää, sitä tulee ohjata vastuulliseen, riskejä minimoivaan ja haittoja vähentävään suuntaan.

3. Päihteiden ongelmakäyttöä tulee ennaltaehkäistä. Syyt liialliseen käyttöön on tunnistettava ja pyrittävä korjaamaan.

4. Ongelmakäyttäjille on taattava mahdollisuus inhimilliseen, tulokselliseksi todettuun hoitoon ja kuntoutukseen. Lääkehoidon rinnalla on oltava tarjolla riittävästi muuta hoitoa, kuten psykososiaalista tukea.

5. On huomioitava että suurin osa käyttäjistä ei ole ongelmakäyttäjiä. Päätöksenteossa on huomioitava myös kohtuukäyttäjät.

6. Päihteiden käytön rangaistavuudesta on luovuttava. Rankaiseminen aiheuttaa käyttäjien leimautumista ja syrjäytymistä.

7. Huumemarkkinoiden antaminen rikollisten käsiin on eettisesti ja taloudellisesti kestämätön ratkaisu – vaihtoehdoista on keskusteltava avoimesti.

8. Päihdepolitiikan globaalit ulottuvuudet on huomioitava. On pyrittävä kansainvälisesti vastuulliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan.

9. Päihdepolitiikan keinot eivät saa olla ihmisoikeussopimusten vastaisia.

10. Pyrimme löytämään yhdessä eri toimijoiden kanssa keinoja päihdepoliittisen reformin aikaansaamiseksi.