Tehdyt tietopyynnöt

Humaania päihdepolitiikkaa ry tekee viranomaisille julkisuuslakiin perustuvia tietopyyntöjä, jotta yhdistyksen ja muiden päihdepolitiikasta kiinnostuneiden käsitykset aihepiirin viranomaiskäytännöistä ja nykytilanteesta kehittyy.

Tietopyynnöin on selvitetty muun muassa huumeista aiheutuneen rekisterimerkinnän syntymistä, säilymistä ja vaikutuksia sekä huumeiden vaarallisuusarviointia käsitteleviä viranomaislausuntoja. Yhdistys julkaisee tekemänsä tietopyynnöt tietopyynto.fi-palvelussa, jotta tieto leviäisi mahdollisimman laajalle yleisölle.

Huumausaineen käyttörikos turvallisuusselvityksessä
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/huumausaineen-kayttorikos-turvallisuusselvityksessa/

Huumausaineen käyttörikos rikostaustaotteessa
http://tietopyynto.fi/r/433

Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä
http://tietopyynto.fi/r/436

Huumausaineen käyttörikos, huomautusmenettely ja poliisin rekisterit
http://tietopyynto.fi/r/448

Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä?
http://tietopyynto.fi/r/438

Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa?
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/kuinka-usein-huumeasioita-tulee-ilmi-rikostaustaotteessa/

Huumausaineiden vaarallisuus lausuntopyynnöt (KRP)
http://tietopyynto.fi/r/450

Huumausaineiden vaarallisuus lausuntopyynnöt (Tulli)
http://tietopyynto.fi/r/451

THL:n lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta
http://tietopyynto.fi/r/449

Fimean lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta
http://tietopyynto.fi/r/456

KKO-päätökset huumausaineiden vaarallisuudesta
http://tietopyynto.fi/r/452

Poliisihallitus: Kotietsinnät huumausaineen käyttörikoksesta
http://tietopyynto.fi/r/495

Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/kuluttajansuoja-pimeilla-markkinoilla/