Suomi kansainvälisessä huumausainetorjunnassa

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuosille 2012-2015 todetaan seuraavaa:

s.19
"Suomi osallistuu Suomen toimintalinja kansainvälisessä huumausainetorjunnassa -periaatepäätöksen mukaisesti aktiivisesti EU:n tulevan huumausainestrategian ja toimenpideohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen ja kansainväliseen huumausaineiden vastaiseen yhteistyöhön Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston, Itämeren alueellisen yhteistyön ja Pohjoismaiden ministerineuvoston huumausainepoliittisilla foorumeilla sekä muissa vakiintuneissa yhteistyöryhmissä."

"Toimenpide 18: Jatketaan UNODC:n (United Nations Office on Drugs and Crime) huumeidenvastaisen työn tukemista yleisrahoituksella sekä temaattisella rahoituksella:

Rahoitetaan UNODC:ssä toimivia suomalaisia apulaisasiantuntijoita ja YK-vapaaehtoisia. Jatketaan huumausaineiden vastaisten hankkeiden tukemista huumausaineita tuottavissa maissa sekä kauttakulkumaissa. Painotetaan erityisesti Afganistanissa oopiumunikon viljelyä korvaavien elinkeinojen tukemista. Ajetaan Suomelle tärkeitä kohdistettuja kansainvälisiä politiikkalinjauksia ja toimia YK:n huumausaine-toimikunnassa."

Lisää aiheesta:

EU- ja kansainvälinen huumepolitiikka
http://stm.fi/huumausainepolitiikka/eu-ja-kv

Kansainvälisen huumausaineyhteistyön työryhmä
http://valtioneuvosto.fi/hanke-vanha?selectedProjectId=3065

Posted in Artikkelit.