Humaania päihdepolitiikkaa ry IDPC:n jäseneksi

Julkaistu 6.5.2016.

Humaania päihdepolitiikkaa ry on liittynyt International Drug Policy Consortiumin (IDPC) jäseneksi.

Vuonna 2006 perustettu IDPC:n käsittelee huumeiden tuotantoon, salakuljetukseen ja käyttöön liittyviä kysymyksiä. Se ajaa yhdessä yli 140 jäsenjärjestönsä kanssa objektiivista ja avointa keskustelua huumepolitiikan tehokkuudesta, suunnasta ja sisällöstä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Se myös edistää tehokkaiksi todistettujen keinojen käyttöä huumehaittojen vähentämiseksi. Tavoitteet ovat siis samoja, joiden vuoksi myös Humaania päihdepolitiikkaa ry työskentelee.

Yhteisiä ovat myös tavoitteet: huumausainepolitiikkaa, jonka perustana ovat ihmisoikeudet, turvallisuus, syrjäytymisen ehkäisy, kansanterveyden edistäminen, kehitys ja kansalaisyhteiskunnan edistäminen.

IDPC:n perusperiaatteet

Kaikki IDPC-verkoston jäsenet jakavat viisi huumepolitiikan perusperiaatetta, joita ne ajavat toimiessaan hallitusten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Periaatteet vastaavat pääpiirteissään Humaania päihdepolitiikkaa ry:n teesejä.

  1. Huumausainepolitiikkaa tulee kehittää tavoitteita ja todistusaineistoa objektiivisesti arvioiden.
  2. Sitä on toteutettava kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä täysimääräisesti noudattaen.
  3. Huumausainepolitiikan tulee keskittyä vähentämään huumeiden haitallisia seurauksia käytön ja huumekaupan laajuuden vähentämisen sijaan.
  4. Huumausainepolitiikan on edistettävä marginaalissa olevien ryhmien sosiaalista osallisuutta, ei keskittyä näiden rankaisemiseen.
  5. Huumepolitiikan kehittämisen ja toteuttamisen tulee perustua avoimeen ja rakentavaan suhteeseen kansalaisyhteiskunnan kanssa.

IDPC on määritellyt periaatteet tarkemmin sivuillaan.

Toivotaan kansainvälisempää yhteistyötä

Humaania päihdepolitiikkaa ry lopetti viime vuonna jäsenyytensä eurooppalaisen huumausainepoliittisen kattojärjestön ENCOD:in kanssa, koska ENCOD:in tavoitteet alkoivat yhä voimakkaammin keskittyä sinänsä tuettavan kannabislainsäädännön päivittämisen ympärille.

Humaania päihdepolitiikkaa ajaa toiminnassaan laajempaa perspektiiviä laittomia päihteitä koskeviin kysymyksiin, minkä takia siirtyminen paitsi kysymystä laajemmin käsittelevään, myös mannerten välistä toimintaa harjoittavaan IDPC:hen todettiin järkeväksi.

Päätöksen taustalla oli myös se, että monet Humaania päihdepolitiikkaa ry:n henkiset sisarjärjestöt kuten norjalainen Norwegian Association for Humane Drug Policies, brittiläiset Transform ja Release sekä yhdysvaltalaiset Drug Policy Alliance ja Harm Reduction Coalition kuuluvat jo verkostoon. IDPC:hen kuuluu myös ruotsalainen huumeiden käyttäjäyhdistys Svenska Brukarforeningen, jonka sisarjärjestö kotimainen Suomen Lumme ry on.

Osa kansainvälistä liikettä

Kasvaneen kansainvälisen verkoston avulla Humaania päihdepolitiikkaa pääsee paremmin mukaan kansainvälisiin kampanjoihin, saa tietoa päihdepolitiikan tuulista ulkomailla ja pääsee viemään ulkomaille tietoa Suomen tilanteesta ja sen kehityksestä. Uudet kontaktit helpottavat myös ulkomaisten puhujien tuomista Suomeen HPP:n järjestämissä tapahtumissa. Verkosto auttaa myös tiedonhankinnassa koskien kansainvälistä huumepolitiikkaa.

Ehkäpä tärkein seikka kuitenkin on alleviivata Humaania päihdepolitiikkaa ry:n roolia osana suurempaa kansainvälistä liikettä. IDPC osoittaa, että huumepolitiikan muuttamista ajaa suuri joukko järjestöjä ympäri maailmaa, ja jokaisen maan teot tällä saralla vaikuttavat myös globaalisti.

Tutustu IDPC:n toimintaan, arvoihin ja muihin jäsenjärjestöihin osoitteessa http://idpc.net/.

Posted in Artikkelit.