Festarit viihdekäytön syntipukkina

Julkaistu 25.8.2016

Viime viikonloppuna Tampereella pidetty Blockfest-tapahtuma keräsi viikonlopun aikana 60 000 kävijää ja nousi mediassa otsikoihin Sisä-Suomen poliisilaitoksen antaman, huumausaineisiin keskittyvän tiedotteen myötä. Valitettavasti tiedotteessa oli mukana asiavirheitä, joissa oli menneiden vuosikymmenten päihdevalistuksen makua.

Viikonlopun tapahtumien esitutkinnasta vastaava tutkinnanjohtaja Antti Uusipaikka kuvaili tiedotteessa kannabista aineeksi, joka aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Kannabiksen käytön riskejä vähättelemättä väite on hyvin kyseenalainen, kun samalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi kannabiksen riippuvuuspotentiaalin kofeiinia matalammaksi. Vaikka kannabiksen käytöstä voi muodostua joillekin erilaisia haittoja ja jopa riippuvuutta, vaikuttaa Uusipaikan näkemys reilusti yliampuvalta.

Kertoessaan paikalla tehdystä kiinniotosta liittyen alaikäiseen, amfetamiinia välittäneeseen naiseen, Uusipaikka antaa ymmärtää että nimenomaan kannabiskokeilut johtavat joillain kovempien aineiden kokeilemiseen. Nuorisotutkimusverkoston tutkija, dosentti Mikko Salasuo onkin joutunut viimeksi alle vuosi sitten tyrmäämään poliisin näkemykset vanhasta porttiteoriasta. Salasuon mukaan porttiteorialle ei yksinkertaisesti ole tieteellistä näyttöä.

Suomen lain mukaan ehkäisevän päihdetyön on perustuttava päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen seurantaan, käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin. Tehdessään ehkäisevää päihdetyötä, poliisin toivoisi noudattavan siitä säädettyä lakia.

Tarve rakentavammille seuraamuksille

Tiedotteesta saa myös vaikutelman, ettei Uusipaikka tuntisi riittävän hyvin rikosseuraamusjärjestelmää väittäessään, että jokainen kiinnijääminen johtaisi rikosrekisterimerkintään. Asia ei kuitenkaan ole näin, sillä pelkästä sakkorangaistuksesta tai huomautuksesta ei jää merkintää rikosrekisteriin. Rikosrekisterimerkintä seuraa vain vankeusrangaistuksista. Sakkorangaistuksista seuraava sakkorekisterimerkintä tulee ilmi hyvin rajatuissa työtehtävissä vaadituissa turvallisuusselvityksissä, mutta normaalissa rikostaustaotteessa ne eivät näy. Poliisin tiedotteeseen onkin sittemmin korjattu rikosrekisterimerkinnän tilalle poliisirekisterimerkintä, ilman että tiedotteessa mainittaisiin korjauksesta, kuten tapahtumasta uutisoitaessa tehtiin.

Rikosoikeudellisten seuraamusten tilalle tarvitaan joka tapauksessa parempia vaihtoehtoja. Näyttöä on, että keskusteluinterventio vähentää nuorten kannabiksenkäyttöä paremmin kuin sakottaminen. Rekisterimerkintöjen poistaminen käyttörikoksesta on puolestaan saanut kannatusta myös poliisin edustajilta.

Päihteiden käyttö on erityisen haitallista alaikäisille, ja siksi alaikäisten huumeiden käyttöä on pyrittävä ehkäisemään. Virheellisten tietojen levittäminen ja niillä pelottelu on kuitenkin omiaan luomaan vastakkainasettelua, jossa kaikki päihdevalistus asettuu kyseenalaiseksi. Parasta valistusta on rehellinen ja faktoihin perustuva keskustelu, jonka perusteella nuori tekee tosiasioihin perustuvia päätöksiä itsestään ja tekemisistään.

Poliisin ja median vastuu mielikuvien rakentajina

Vanhakantaisten näkemysten lisäksi on syytä tarkastella innokuutta liittää huumeet festareihin. Poliisi kertoi kirjanneensa Blockfest-alueelta yhteensä 74 huumausaineisiin liittyvää rikosta kahtena tapahtumapäivänä, mikä on poliisin mukaan kymmenkertainen määrä tavalliseen viikonloppuun verrattuna.

Mutta onko festarit sen kummempi yllyke huumeiden käyttöön kuin mikään muukaan juhlimistilanne. Jätevesitutkimusten mukaan huumausaineiden käyttö lisääntyy juuri viikonloppuisin. Voisiko kymmenkertainen rikosmäärän festarien ja tavallisen viikonlopun välillä selittää se, että tavallisen viikonlopun sijaan paikalla oli 60 000 ihmistä ja huumausaineita käyttävien osuus kasvoi samassa suhteessa?

Vähemmän uutisoitu fakta oli, että tänä vuonna Blockfesteillä oli lähes puolet vähemmän huumausainerikoksia viime vuotiseen 138:aan verrattuna. Ainoastaan YleX otti uutisoinnissaan tämän näkökulman.

Onkin syytä pohtia mistä ero viime vuotiseen johtuu ja mitkä kaikki seikat vaikuttavat huumausainerikosten ilmitulon määrään festareilla.

Uusipaikka arvoi viikonlopun sujuneen viime vuotta rauhallisemmin, koska poliisi tiedotti olevansa näkyvästi paikalla. Poliisi oli myös varautunut festivaaliin poliisipisteellä ja alueella liikkuvilla poliisipartioilla.

Ennakkotiedolla varmasti on ennaltaehkäisevä vaikutus, mutta on vaikea arvioida kuinka laajasti festarikansaa kiinnostaa seurata poliisin tiedotteita. Sen sijaan ilmiselvältä vaikuttaa, että rikoksia paljastuu sitä enemmän, mitä enemmän niiden paljastamiseen laitetaan resursseja.

Huumefestarileima tilastoharhaa?

Vastaavaa ilmiö havaittiin vuosi sitten, kun media ja poliisi löivät Turussa järjestettävälle H2Ö-festarille huumefestarin leimaa. Ylen uutisessa haastateltiin Lounais-Suomen poliisin ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilää ja festareilla kerrottiin olleen suhteellisesti mitattuna huumerikoksia paljon esimerkiksi Ruisrockiin verrattuna.

Kolmipäiväisessä Ruisrockissa jäi kiinni 38 huumausaineen käyttörikoksesta, kun kaksipäiväisessä H2Ö:ssä oli 37 käyttörikosta. H2Ö:ssä oli 9000 kävijää ja Ruisrockissa 95 000 kävijää. Valvovien poliisien määrä oli uutisen mukaan sama kuin Ruisrockissa.

Hetkinen...

Miksi poliisi menee samalla vahvuudella kymmenen kertaa pienemmille festareille? Onko kyse siitä, että poliisi oli jo Ruisrockissa minimivahvuudella, vai oliko poliisi etukäteen valinnut vaihtoehtofestivaalin silmätikuksi? Festarin järjestäjien annettiin puolustautua, mutta miksi poliisin resurssien epäsuhtaa kävijämäärään ei otettu ollenkaan huomioon lukuja vertailtaessa?

Mediassa on jo useamman vuoden ajan uutisoitu, että huumerikostilastot ovat riippuvaisia ennen kaikkea poliisin niihin kohdistamista voimavaroista:

  • "Huumausainerikosten määrän kasvu oli peräti 96 prosenttia. Kasvun selittää poliisilaitoksen panostus huumausainerikostutkintaan." - Kaleva 24.9.2013
  • "Poliisin suorittamassa huumausainevalvonnassa paljastui kolmen päivän aikana yhteensä 21 huumausaineen käyttörikosta. Tämä on kahdeksan tapausta vähemmän kuin vuonna 2013. Poliisi kuitenkin huomauttaa, että tänä vuonna sillä ei ollut mahdollisuutta käyttää huumekoiria valvonnan apuna." - Helsingin Sanomat 7.7.2014
  • "Poliisi tehosti valvontaa vankilapaikkakunnilla ja siitä seurasi huumepiikki, kertoo Rikoskomisario Pälvi Suokas Hämeen poliisista." - Yle 21.7.2014
  • "Imatralla paljastuneiden huumausainerikosten määrä on kasvanut huimasti. Syy ei kuitenkaan yksiselitteisesti ole rikollisten tai huumausaineiden määrän kasvu, vaan myös poliisin työvoiman määrä vaikuttaa tutkittaviin rikoksiin." - Yle 21.7.2015
  • ”Poliisitilastot ovat sikäli ongelmallisia, että ne kuvaavat hyvin suurelta osin sitä, millä vahvuudella poliisi panostaa huumeiden valvontaan ja miten poliisi onnistuu työssään”, Hakkarainen sanoo.

    Helsingin huumepoliisin päällikkö, rikosylikomisario Jukka Paasio ei halua arvioida, onko huumeiden käyttö todellisuudessa lisääntynyt vai ei.
    ”Osaltaan huumausainerikosten ja huumausaineen käyttörikosten lukumäärät johtuvat poliisin tekemästä valvontatyöstä ja siitä, että huumausaineita paljastuu poliisin muiden työtehtävien ohella”, Paasio sanoo.” - Helsingin Sanomat 22.3.2016

Herääkin kysymys, luoko festareille huumeleiman yksittäiset käyttäjät, vaiko tiedotusvälineissä annettu kuva? Mistä huumeleima tulee, jos ei siitä, että festareista uutisoidaan juuri siellä paljastuneiden huumausainerikosten näkökulmasta? Mediassa yritettiin antaa H2Ö:lle huumeleimaa tänäkin vuonna nostamalla otsikkoon yksittäistapaus, mutta poliisi oli sittemmin tarkentanut asiaa.

Tutkinnanjohtaja Uusipaikka nosti Blockfest-tiedotteessaan esiin, että kansalaisten kommentoinneissa tapahtumaa on kutsuttu mm. mömmöfestariksi. Löysimme Blockfestiä koskevista Sisä-Suomen poliisilaitoksen Facebook-postauksista vain yhden kommentin, jossa käytettiin termiä mömmöfestarit. Perustuiko sanan nostaminen tiedotteeseen vain tähän yhteen kommenttiin vai onko poliisi kohdannut sitä muissakin yhteyksissä? Mikä on poliisin vastuu mielikuvien luomisessa nostaessaan yksittäisiä heittoja omiin tiedotteisiinsa? Uusipaikan ansioksi on kuitenkin mainittava, että tiedotteessaan hän yhdistää huumausaineiden käytön viime kädessä kulttuurin muutokseen, eikä yksittäiseen kulttuuritapahtumaan.

Lähetimme tämän kannanoton myös Sisä- ja Lounais-Suomen poliisilaitoksille ja julkaisemme sivuillamme poliisin vastineen, jos he haluavat sellaisen antaa.

Posted in Artikkelit.