Tukea Ei Tuomioita -tapahtuman (2022) puhujat Youtubessa

Järjestimme osana kansainvälistä Support. Don´t Punish eli Tukea Ei Tuomioita -kampanjaa tapahtuman 5.–7. elokuuta 2022 Helsingin Hakaniemessä The Store -liikkeessä. Kyseessä oli viikonlopun kestänyt pop up -valokuvanäyttely sekä puhujatapahtuma, jossa nähtiin myös huumausainepolitiikkaa käsitteleviä dokumentteja.

Kansalaisjärjestöjen ympäri maailmaa edistämä Support. Don’t Punish -kampanja vaatii huumepolitiikan painopisteen siirtämistä rikosoikeudesta sosiaalipolitiikkaan ja rankaisemisesta ihmisten auttamiseen.

Tapahtumassa kuultiin kymmenkuntaa asiantuntijaa päihdepolitiikan eri näkökulmista. Kuvasimme puheenvuorot ja julkaisimme niitä Youtube-kanavallamme viime eduskuntavaalien alla. Tästä artikkelista löydät koottuna kaikki esitykset.

Aleksi Hupli: Päihdepolitiikan vaikutukset 

Humaania päihdepolitiikkaa hallituksen jäsen, yhteiskuntatieteiden tohtori Aleksi Hupli avasi Tukea Ei Tuomioita -valokuvanäyttelyn keskusteluohjelman puhumalla muun muassa päihdeaineiden laajasta kirjosta, päihdepolitiikan vaikutuksista ja lääkekannabiksesta.

Suomen lääkekannabisyhdistys ry: Potilaiden yhdenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus 

Lääkekannabis on ollut Suomessa myllerryksessä viime vuosina. Reseptiä ei ole ollut helppoa saada aiemminkaan, mutta nyt se on vaikeutunut entisestään. Moni potilas ei enää ole saanutkaan jatkoa reseptilleen ja kokee pudonneensa tyhjän päälle.

Lääkekannabiksen ei kuuluisi olla päihdepoliittinen kysymys, vaan lääkepolitiikkaa. Käytännössä kuitenkin on selvää, että Suomessa nykyisellä päihdepolitiikalla on valtava vaikutus lääkekannabiksen ja potilaiden tukalaan tilanteeseen. Lääkekannabisyhdistyksen vahva viesti kuuluu, että tilanteen on muututtava.

Coel Thomas – Näin kannabis laillistetaan Suomessa 

Helsingin Vihreiden varapuheenjohtaja Coel Thomas kertoo, miten hänen näkemyksensä mukaan kannabis voitaisiin laillistaa Suomessa – käytännössä!

Esityksessään Thomas kertoo paitsi Suomen olosuhteita varten luodusta kannabiksen sääntelymallista, myös visionsa siitä, miten kannabiksen laillistaminen voitaisiin saada poliittisesti vietyä lävitse eduskunnassa. Lisäksi Thomas esittelee ensimmäistä kertaa kannabiksen laillistamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen, joka sittemmin keräsi 20.4.2023 tarvittavat 50 000 nimeä ja tulee näin seuraavan eduskunnan käsiteltäväksi.

Hannu Jouhki: Suomen päihdepolitiikan tulevaisuus

A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki pohti keskustelussa, minkä ongelmien kanssa suomalainen huumepolitiikka painii, millaisia uudistuksia tarvitaan ja millaisia muutoksia on nähtävissä.

Keskustelussa käytiin läpi myös sitä, mitkä isommat muutokset vaikuttavat suomalaisen huumausainepolitiikan kehitykseen ja onko niin sanottu kahden raiteen politiikka epäonnistunut.

Veronika Honkasalo: Huumepolitiikkaa eduskunnassa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kertoi, miksi huumekeskustelua pitää käydä lähes tyhjällekin eduskuntasalille, miten kansalaiset voivat vaikuttaa kansanedustajiin huumausainepolitiikassa ja miten uudistuksia voidaan viedä läpi Suomen politiikassa.

Honkasalo kertoo myös, kuinka hän viime eduskuntakaudella edisti tieto- ja ihmisoikeuspohjaista päihdepolitiikkaa muun muassa tekemällä kirjalliset kysymykset käyttöhuoneiden kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä sekä lääkekannabisreseptien määräämisestä.

Antti Lehtonen: Huumeiden ainetunnistus ja muuntohuumeet – kokemuksia Espanjasta

Ainetunnistuspalveluiden avulla voi selvittää, mitä laittomilta markkinoilta hankitut aineet tosiasiassa sisältävät. Tieto auttaa ihmisiä tekemään harkitumpia ja informoituja päätöksiä terveydestään sekä vähentämään käytön riskejä. Parhaimmillaan näin voidaan pelastaa ihmishenkiä.

Antti Lehtonen on toiminut pitkään vapaaehtoisena Espanjassa ainetunnistuspalveluita järjestävässä EnergyControl-järjestöstä. Esityksessään hän kuvailee ainetunnistustoiminnan käytäntöä, sen tuloksia ja hyötyjä. Samalla hän kertoo, miten toimintaa on mahdollista tehdä ja mihin ainetunnistusteknologiat pystyvät.

Teivo Teivainen: Huumeet maailmanpolitiikassa – Drugs, Politics and Cannabis in Uruguay

Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta kävi läpi kokemuksia Uruguaysta ja sen kansainvälisesti edistyksellisestä kannabispolitiikkasta. Keskusteluun osallistui myös Uruguaysta kotoisin oleva ja Helsingissä sosiologiaa opiskeleva Emiliano Sosa Barrios.

Videolla käydään läpi miten uudistus on kehittynyt ja miten sen kannatus Uruguayssa kokemusten karttuessa kasvanut. Keskustelussa käydään läpi myös tarkemmin, miksi juuri Uruguay astui kannabislakien eturintamaan, miten maan malli toimii ja missä määrin siitä saadut kokemukset voitaisiin siirtää Suomeen.

Keskustelu on englanninkielinen.

Kim Kannussaari: Kannabis ja päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kannabistyöstä vastaava asiantuntija Kim Kannussaari kertoi, miten päihdetyö on muuttunut vuosien saatossa ja miten eri päihdetyön tyypit eroavat toisistaan. Samalla hän käy läpi Suomen huumetilanteen muutosta ja sitä, miten keskustelu sen ympärillä on muuttunut.

Suvi Helle – Valvotut käyttötilat huumeita käyttäville

Nuorten huumekuolemia ehkäisevän ODE-hankkeen Suvi Helle kertoi esityksessään mitä valvotut käyttöhuoneet ovat sekä miksi ja miten niitä pitäisi kokeilla Suomessa.

Helle on ollut mukana myös valvottuja käyttötiloja huumeita käyttäville vaatineessa Tukea Turvaa Terveyttä -kansalaisaloiteessa, joka jätetään seuraavan eduskunnan käsittelyyn vaalien jälkeen. Helle kertoo, miten keskustelu huumepolitiikasta kehittyi kansalaisaloitekampanjan aikana.

Posted in Artikkelit, Tapahtumat and tagged .