Yhdistys

Humaania Päihdepolitiikkaa ry


Humaania Päihdepolitiikkaa ry (HPP) on vuonna 2001 perustettu suomalainen päihdepoliittinen järjestö. Yhdistys sai alkunsa sfnetissä käytyjen keskustelujen innoittamana.

Yhdistyksen päämääränä on päihteiden käytöstä yksilölle ja yhteiskunnalle aiheutuvien haittojen vähentäminen, vaikuttaminen ennaltaehkäisevän päihdetyön ja päihdeongelmaisten hoitomahdollisuuksien kehittämiseksi sekä avoimen päihdepoliittisen keskusteluilmapiirin edistäminen.

Näihin päämääriin yhdistys pyrkii osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun päihdepolitiikasta ja ottamalla ennakkoluulottomasti kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

Humaania päihdepolitiikkaa ry on jäsen International Drug Policy Consortium -kattojärjestössä