Historia

Yhdistyksen historia

Humaania Päihdepolitiikkaa ry syntyi 2000-luvun alkupuolella sfnetissä käytyjen keskustelujen innoittamana. Perustamiskokous pidettiin keväällä 2001 ja yhdistys rekisteröitiin myöhemmin kesällä.

Virallistamisen jälkeen HPP ry sai hyvän vastaanoton päihdepoliittiselta tutkijajoukolta ja melko pian perään kutsun sosiaali- ja terveysministeriöstä tulla mukaan ministeriöön päihdepolitiikan ohjausryhmän kokoukseen. Yhdistystä myös haastateltiin ATV:ssa sekä Ylen Laki ja oikeus -ohjelmassa.

Pian HPP ry liittyi eurooppalaiseen päihdepoliittisen kansalaisjärjestöjen kattojärjestöön The Europen Coalition for Just and Effective Drug Policies (ENCOD). Vuonna 2003 yhdistys käynnisti Katkolla todellisuus? -kampanjan, jonka tarkoituksena oli nostaa esiin YK:n huumausainesopimusten velvoittaman politiikan tehottomuus ja esitellä sen aiheuttamia ongelmia. Kampanja oli osa Euroopan laajuista kansalaisjärjestöjen yhteiskampanjaa, joka nosti esille nykyisen huumepolitiikan luomia ongelmia ja sen kyvyttömyyttä ehkäistä huumeongelmien jatkuvaa pahenemista, tulevan YK:n huumekomitean 8.17.4.2003 pidettävän kokouksen alla. Yhdistys osallistui ENCOD:n jäsenjärjestönä EU:n parlamentissa 4.3.2003 pidetyn päihdepolitiikkaseminaarin järjestämiseen.

Osana kampanjaa yhdistys julkaisi aiheesta 40 sivuisen pamfletin, joka lähetettiin kaikille kansanedustajille ja järjesti huumepoliittisen asiantuntijapaneelin ja keskustelutilaisuuden 12.3.2003 Vanhalla ylioppilastalolla sekä 5.4.2003 Huumekaupan korruptoivat vaikutukset -seminaarin Suomen Sosiaalifoorumissa, yhdessä Elämäntapaliiton HuuMaa -projektin ja Youth Against Drugsin Huumeboikotti-kampanjan kanssa.

Vuonna 2003 yhdistys laati myös päihdevalistusvihkosia yhteistyössä terveysneuvontapiste Vinkin kanssa. Tämän jälkeen julkista toimintaa oli vähemmän vuosikymmenen loppuun asti, ja toiminta jatkui säännöllisten tapaamisten ja keskustelutilaisuuksien muodossa. Hiljaiselon aikana yhdistys ylläpiti uutissivustoaan vuoteen 2010 asti, antoi mediaan muutamia lausuntoja ja kommentoi vuonna 2006 Euroopan komission Green Paper on the role of Civil Society in Drugs Policy in the European Union -esitystä.

HPP ry aktivoitui uudelleen vuosien 2011-2012 aikana yhdistyksen Facebook-ryhmän ja siellä tapahtuneen mediaseurannan herättämän keskustelun myötävaikutuksesta. Vuonna 2013 Kimmo Wilska edusti yhdistystä Yle Puheen radio-ohjelmassa, mikä sysäsi toiminnan uuteen nousuun. Uudelleenaktivoitumisen myötä yhdistyksen toimintaan on lähtenyt mukaan monia uusia jäseniä ja muutamat vanhat jäsenet ovat tulleet jälleen aktiivisemmin mukaan toimintaan. Samana vuonna yhdistys liittyi suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Kepan jäseneksi.

Vuosi 2014 alkoi jälleen Yle Puheen merkeissä. Yhdistys antoi myös tukensa tammikuussa käynnistyneelle kansalaisaloitekampanjalle, joka pyrki kannabiksen käytön ja omaan käyttöön tapahtuvan hallussapidon sekä kasvatuksen rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta luopumiseen. Huhtikuussa yhdistys järjesti yhdessä Youth Against Drugs ry:n, Suomen kannabisyhdistys ry:n ja Dekriminalisointi-kampanjan kanssa kannabiksen haittojen vähentämiseen keskittyneen Savua ilman tulta -seminaarin, jonka tallenteita on nähtävissä yhdistyksen Youtube-kanavalla. Kesällä yhdistys osallistui Maailma kylässä -festivaaleille, jossa käytiin monta avartavaa keskustelua aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Olemmekin siitä lähtien osallistuneet festivaaleille vuosittain.

Vuonna 2015 yhdistys järjesti eduskuntavaalipaneelin yhdessä Suomen kannabisyhdistyksen kanssa. Tallenteesta valitettavasti puuttuu teknisten ongelmien takia ensimmäiset 20 minuuttia. Samana vuonna sosiaali- ja terveysministeriö kutsui yhdistyksen kuultavaksi huumausainepoliittiseen seminaari- ja kuulemistilaisuuteen, jossa yhdistys antoi ehdotuksensa päihdepolitiikan suuntaviivoiksi hallituskaudelle 2015–2019.

HPP:n edustaja oli eurooppalaisen huumausainepoliittisen kattojärjestön ENCODin johtoryhmässä vuosina 2003 ja 2014 ja yhdistyksen edustaja osallistui ENCODin yleiskokoukseen Amsterdamissa syksyllä 2015. Myöhemmin samana vuonna HPP erosi ENCODista, koska järjestöjen toiminnan päätarkoituksissa oli eroja. Päätettiin, että HPP tukee jatkossakin ENCODin tavoitteita ruohonjuuritason aktivismissa, mutta yhdistyksen rooli on yhä enemmän politiikan, tutkimuksen ja haittojen vähentämisen kentällä.

Vuonna 2016 HPP liittyi kansainväliseen huumausainepoliittiseen kattojärjestöön IDPC:hen, joka mahdollistaa aiempaa aktiivisemman osallistumisen kansainvälisiin projekteihin ja kampanjoihin. Yhdistys liittyi myös Vienna NGO Committee on Narcotic Drugsin (VNGOC) jäseneksi.

Yhdistys liittyi myös A-klinikkasäätiön vetämään Muunto-hankkeen ohjausryhmään. Hankkeen tarkoitus on tarjota haittoja vähentäviä palveluita Tor-verkossa ja selvittää mahdollisuutta perustaa käyttäjille anonyymi analyysipalvelu muuntohuumeita varten. Edustajaamme myös haastateltiin hankkeeseen liittyen Helsingin Sanomiin.

Syksyllä yhdistyksemme teesejä siteerattiin Ylen Docventures-ohjelman myötä huumeiden kieltolakia käsitelleessä Ylen jutussa. Yhdistys myös järjesti Helsingissä ohjelman huumesota-jaksoon liittyen avoimen katsomon, jonne studiosta soitettiin myös suora puhelu.