Toimintakertomus 2020

Toimintakertomus 2020

Julkaistu 23.6.2021

Vuosi 2020 alkoi mielenkiintoisissa merkeissä, kun tanskalainen kansalaisaktivisti Michael Lodberg Olsen saapui Suomeen kertomaan, miten hän kumppaneineen hankki käytöstä poistetun ambulanssin ja teki siitä liikkuvan käyttötilan Kööpenhaminan kaduille vuonna 2011. Olsen kertoi kokemuksistaan Päihdelääketieteen päivillä ja Humaania päihdepolitiikkaa ry:n tapahtumassa. Myös Yle haastatteli Olsenia sekä netti- että TV-uutisiin.

Reilu viikko Olsenin vierailun jälkeen hallitus julisti koronapandemian vuoksi valmiuslain voimaan. Tämä vaikeutti yhdistyksen toiminnan suunnittelua, yhdistyksen hallituksen toimintaa, ja toimintasuunnitelmassa mainitut tapahtumat peruuntuivat. Toimintasuunnitelmassa mainitut investoinnit viestintämateriaalien painatukseen, rahankeräysluvan hakeminen ja rahoituksen hakemisen harkitseminen päihdepoliittisten tapahtumien järjestämiseen jäivät toteutumatta. Näin vuoden 2020 toiminnassa painottuikin erityisesti toimintasuunnitelmassa mainittu verkossa tapahtuva datavetoinen sisällöntuotanto. Yhdistyksen sivuilla julkaistiin edellisvuoden seminaaripuheenvuorojen pohjalta kirjoitettuja artikkeleita sekä kirja-arvosteluja päihdepolitiikkaa käsittelevästä kirjallisuudesta. Yhdistyksen jäsenmäärä palautui vuoden 2019 Huumepolitiikka.Nyt -seminaarin tuomaa piikkiä edeltäneelle tasolle.

Vuonna 2019 laaditussa Suomen valtion hallitusohjelmassa mainitun päihdestrategian työstäminen oli aloitettu, ja toukokuussa sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) lähestyttiin järjestöjä kyselyllä, jossa kartoitettiin asiantuntijanäkemyksiä päihde- ja riippuvuusstrategian linjauksien tueksi. Syyskuussa STM lähetti asiasta vielä jatkokyselyn. Yhdistys vastasi molempiin.

Medianäkyvyyttä saatiin, kun yhdistyksen jäseniä haastateltiin Seuraan kannabisaiheiseen sekä Hufvudstadsbladetiin huumetilannetta koskevaan juttuun. Edellisen vuoden Huumepolitiikka.Nyt -seminaarimme myös noteerattiin kannabis-kansalaisaloitetta koskevassa eduskunnan kirjaston tietopaketissa. Kesällä Helsingin Sanomat uutisoi, että uimarannoilta löytyy huumeiden pistovälineitä, minkä seurauksena tiedustelimme Helsingin kaupungilta, miksi pistovälineroskikset ovat niin epätasaisesti sijoitettuna Helsingin alueelle. Julkaisimme myös Twitterissä kysymyksen aiheesta. Tästä herännyt keskustelu poiki aiheesta oman juttunsa Helsingin Sanomiin. Kolumnin kirjoittamista Vailla vakinaista asuntoa ry:n Asukki-lehteen jatkettiin.

Kansainvälisenä yliannostustietoisuuspäivänä otimme kantaa avunhälytystilanteisiin tarkoitetun syytesuojan käyttöönoton puolesta. Kannanotossa viitattiin erityisesti sosionomiopiskelijoiden yhdistyksellemme tekemän opinnäytetyön antiin. Avun hälyttämisen esteiden vähentäminen pääsi mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmän kehittämiskohteiden listalle, mikä kertoo asian tärkeydestä.

Yhdistykseltämme pyydettiin edustusta ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyö kehittävään StuDisco Online Minihackathon -verkkotapahtumaan. Yksi hallituksen jäsen oli mukana tapahtuman kahdessa eri keskustelussa.

Syksyn kohokohta oli, kun perussuomalaisten kaksi kansanedustajaa nosti yhdistyksemme toiminnan ja vuonna 2019 järjestämäämme Huumepolitiikka.Nyt -seminaariin saamamme pienavustuksen jalustalle muutamaankin otteeseen ensin puolueen verkkojulkaisu Suomen Uutisissa ja sitten eduskunnan kirjallisessa kysymyksessä. Julkaisimme kirjalliseen kysymykseen oman kannanottomme. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen vastasi kirjalliseen kysymykseen, että Humaania päihdepolitiikkaa ry:n toiminta on katsottu järjestön sääntöjen perusteella avustuskelpoiseksi ja pienavustus on käytetty käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan ja sille asetettujen avustusehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Avustuksen käyttö ei ole ollut ristiriidassa valtionavustuksen käyttötarkoituksen ja perusteiden kanssa, ja esitetty avustus on täyttänyt yleishyödyllisyyden sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan tavoitteet.

Hallituksemme jäsen osallistui tänäkin vuonna Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston huumetyöryhmän toimintaan. Ryhmässä käsitellään monipuolisesti päihdetyötä ja -politiikkaa koskevia teemoja, ja se tarjoaa hyvän mahdollisuuden verkostoitua muiden päihdealan toimijoiden kanssa sekä pitää esillä humaanimman päihdepolitiikan näkökulmia.

Teimme jälleen yhteistyötä myös vuotuisen Global Drug Survey -päihdekyselyn kanssa, jossa toimimme yhteistyökumppanina kyselyn levittämisessä. Muuna kansainvälisenä toimintana yhdistyksen edustaja osallistui YK:n huumausainekomission (Commission on Narcotic Drugs, CND) kokoukseen Wienissä 2.–6.3.2020 kansalaisyhteiskunnan tarkkailijajäsenenä. Kokouksen aikana edustaja antoi haastattelun Drugreporterille Suomessa meneillä olevasta kannabiksen dekriminalisointia ajavasta kansalaisaloitteesta.

Teimme vuoden aikana jälleen useita julkisia tietopyyntöjä, joiden aiheina olivat poliisin virka-apua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus, se, antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista, vanhemman käyttörikos ja lastensuojeluilmoitus, nuorten hoitoonohjauksen näkyminen poliisin rekistereissä, liikenteen huume-/lääkejuopumustutkimusten määrät, suositus syyttäjän seuraamuskannanotoksi kannabiskasvien sisäkasvatustapauksissa, ohje kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimisesta, käyttörikos vakavimpana nimekkeenä vuosina 2015–2019, syyteoikeuden vanhenemisen vaikutus esitutkintaan, vähäisen huumausainemäärän mittaaminen, huumausaineen määrän mittaaminen ja poliisin huumeisiin liittyvät ohjeet. Lisäksi neljään vuoden 2020 aikana tehtyyn tietopyyntöön ei tämän toimintakertomuksen kirjoitushetkellä oltu vielä ehditty saada vastausta. Tietopyynnöistä alettiin myös julkaista kokoomalistaa yhdistyksen kotisivulla.

Aiemmin vuonna 2018 teimme Sisäministeriölle tietopyynnön poliisin huumeasioita koskevista ohjeistuksista, joista huumerikosten kirjaamisohjetta ei suostuttu luovuttamaan (vaikka se on aiemmin julkaistu internetissä) julkisuuslain salassapitopykälään vedoten. Valitimme tuolloin asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi asian eduksemme helmikuussa 2019. Sisäministeriön poliisiosasto valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Kesäkuussa KHO antoi päätöksen, jossa katsottiin, että salausperusteet pätevät vain osaan sisällöstä ja asiakirja salataan vain niiltä osin. Koska oikeudenkäynnin katsottiin johtuneen osittain ministeriön virheestä, katsottiin kohtuulliseksi, että ministeriö korvaa yhdistyksen oikeudenkäyntikuluja 200 euroa.


Toimintakertomus on tarkastettu ja hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.6.2021. Julkinen tilinpäätös luettavissa tästä linkistä.

Katso myös muiden vuosien toimintakertomuksia.

Tanskalainen Michael Lodberg Olsen kertoi, miten Tanskan huumausainepolitiikan käytännön toteutuksessa on otettu edistysaskeleita kansalaistoimintana.

Tanskalaisen Michael Lodberg Olsenin luento huumeiden käyttötilan perustamisesta kansalaistoimintana.