Toimintakertomus

Toimintakertomus 2016

Aktiivisuus, toiminnan laajeneminen ja jäsenmäärän kasvu näkyivät Humaania päihdepolitiikkaa ry:n (HPP) toiminnassa vuonna 2016.

Yhdistyksen julkaisutoiminta ja materiaalituotanto oli taas edellistä vuotta laajempaa. Aktiivien ja graafikon voimin tehtiin huumausaineiden vastaisen sodan epäkohdista tiedottava Huumesota-flyeri, jota jaettiin yhdistyksen tapahtumissa pitkin vuotta. Lisäksi yhdistys julkaisi kotisivuillaan ja sosiaalisen median kautta kannanottoja, haastatteluja ja aktiivien toimesta tekstitettyä videomateriaalia.

Kevään UNGASS-huumausaineyleiskokouksen alla yhdistys keräsi ja jakoi aktiivisesti informaatiota kansainvälisestä huumausainepolitiikasta ja yhteydenpitoa sosiaali- ja terveysministeriöön jatkettiin aiheen tiimoilta. Edellisten vuosien tapaan yhdistys osallistui näytteilleasettajana Maailma kylässä -festivaaleille 25.-27.5., tavoitteenaan näkyvyys, mielipidevaikuttaminen ja jäsenhankinta. Lisäksi yhdistys piti pöytää Kosmos-musiikkifestivaaleilla 7.-9.7. Syksyllä yhdistys järjesti Docventuresin esittämän Cartel Land -elokuvan näytännön Helsingissä. Kirjasto 10:ssä järjestetty tapahtuma keräsi täyden salin ja lisänäkyvyyttä toi suora yhteys Docventures-studioon.

Yhdistyksen tunnettavuus kasvoi myös järjestötoimijoiden parissa. Yhdistyksen edustaja hyväksyttiin ohjausryhmän jäseneksi A-klinikkasäätiön koordinoimaan Muunto-hankkeeseen, jossa tavoitteena on luoda anonyymejä ja sähköisiä palveluita haittojen vähentämiseen Tor-verkossa sekä selvittää mahdollisuutta tuoda Suomeen anonyymi laboratorioanalyysipalvelu psykoaktiivisille aineille. Lisäksi HPP liittyi kansainvälisen huumausainepoliittisen kattojärjestö International Drug Policy Consortiumin (IDPC) sekä Vienna NGO Committee on Narcotic Drugsin (VNGOC) jäseneksi. Osana kansainvälistä järjestötoimintaa yhdistys on mukana levittämässä tietoa muutoksista ympäri maailmaa ja eturivissä edistämässä ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja haittoja vähentävää huumausainepolitiikkaa kansainvälisissä kampanjoissa.

HPP otti vuoden aikana kantaa kahteen tärkeään hankkeeseen, alkoholilain kokonaisuudistukseen sekä sisäministeriön valmistelemaan säädöshankkeeseen, jossa tavoitteena on laajentaa poliisin valtuuksia käyttää huumekoiria yleisötapahtumissa. Kannanotot edustivat yhdistyksen yleistä päihdepoliittista pyrkimystä kohti haittoja vähentävää ja yksilön oikeuksia kunnioittavaa päihdepolitiikkaa.

Uusien jäsenten määrä jatkoi kasvuaan edellisestä vuodesta ja syyskokouksessa tehtiin päätös jäsenmaksujen maltillisesta korottamisesta seuraavalle kalenterivuodelle.


Toimintakertomus on tarkastettu ja hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 13.5.2017