Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Voimassaolo lähtien: 26.9.2019

Humaania päihdepolitiikkaa ry pitää jäsenistöstään henkilörekisteriä. Yhdistyksen virkaatekevällä hallituksella tai hallituksen valtuuttamalla henkilöllä on pääsy yhdistyksen henkilörekistereihin.

Jäsenrekisteriin kerätään jäsenen jäsenhakemuksessa lähettämät tiedot, kuten nimi, paikkakunta ja sähköpostiosoite. Jäsenrekisteriä käytetään jäsenyyteen liittyvien oikeuksien (kuten äänioikeuden) varmistamiseen, jäsenmaksujen seurantaan sekä yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen.

Tiedot poistetaan rekisteristä jäsenyyden päätyttyä. Tiedot poistetaan välittömästi henkilön näin pyytäessä tai viimeistään kolmen vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä. Tietoja säilytetään, jotta henkilölle voidaan edelleen tiedottaa yhdistyksen toiminnasta.

Tiedot säilytetään suojatuissa tietokannoissa.

Tietokantaan rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevia tietoja, vaatia niiden muuttamista tai poistamista tai muita henkilötietolailla turvattuja oikeuksiaan. Tietoja koskevat kyselyt tai oikaisupyynnöt tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen hpp@hppry.fi.

Tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.