Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2017

Humaania päihdepolitiikkaa ry:n toiminta jatkoi tasaista kasvuaan niin vaikuttavuuden, aktiivisuuden kuin jäsenmääränkin osalta. Vuoden merkittävimpiin saavutuksiin lukeutuvat päihdepoliittinen Uskalla puhua huumeista -video sekä lukuisat tapahtumat ja keskustelutilaisuudet. Yhdistys myös jatkoi aktiivista osallistumista päihdepoliittiseen keskusteluun tapahtumissa sekä perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa.

Uskalla puhua huumeista -videolla HPP haastatteli päihdetyön, päihdepolitiikan ja akateemisen maailman asiantuntijoita. Video julkaistiin vuoden lopulla, ja se sai huomiota myös perinteisessä mediassa. Video levisi tehokkaasti myös sosiaalisessa mediassa ja kiittävän palautteen vuoksi päihdepoliittisten haastattelujen tekoa päätettiin jatkaa tulevaisuudessa.

Näkyvyyden, päihdepoliittisen vaikuttamisen ja jäsenhankinnan edistämiseksi yhdistys osallistui vuoden varrella useisiin eri tapahtumiin. Tapahtumia, joissa yhdistyksellä oli edustusta, olivat Maailma Kylässä -festivaalit, Päihdepäivät, Kosmos-festivaalit, Support. Don’t Punish -tapahtumapäivä ja Helsinki Hemp & Herb -messut. Tämän lisäksi yhdistyksen edustajia esiintyi erilaisissa keskustelutilaisuuksissa Päihdepäivillä, Hemp & Herb -messuilla ja Irti Huumeista ry:n ihmisoikeustapahtumassa. Yhdistys järjesti myös salin täyttäneen keskustelutilaisuuden Maailma kylässä -festivaaleilla, jossa rikosylikomisario Thomas Elfgren ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen pureutuivat globaaliin huumausainepolitiikkaan. Terveysneuvontapäivillä yhdistys taas esitti huumeita käyttävien ihmisten elämästä kertovan dokumenttielokuvan A Day in the Life. Yhdistys sai vuoden varrella mediahuomiota useissa medioissa, mukaan lukien Yle, MTV3 Uutiset ja Turkulainen.

HPP:n ja muiden järjestökentän toimijoiden yhteistyö laajeni sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yhdistyksen edustaja toimii A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeen ohjausryhmässä ja yhteistyötä jatketaan. Osana Muunto-hankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä yhdistys käänsi Global Drug Survey -kyselyn suomeksi, mahdollistaen aiempaa suuremman osanoton suomalaisilta vastaajilta. Yhdistyksen edustajia osallistui Nordic Reform Conference -tapahtumaan marraskuussa Oslossa. Tämän tuloksena syntyi useita pohjoismaisia kontakteja ja otettiin askeleita kohti pohjoismaista yhteistyötä humaanin ja haittoja vähentävän huumausainepolitiikan edistämiseksi. HPP jatkoi aktiivisesti kansainvälisen tilanteen seuraamista myös osana International Drug Policy Consortium -kattojärjestöä (IDPC) ja Vienna NGO Committee on Drugs -komiteaa (VNGOC). HPP:edustaja osallistui YK:n huumetoimikunta CND:n 60-vuotiskokoukseen maaliskuussa Wienissä.

Vuoden 2017 aikana yhdistys aktivoitui viranomaisiin suuntautuneen tiedonhankinnan saralla hyödyntäen julkisuuslakiin perustuvia tietopyyntöjä (ks. Liite 1). Tietopyyntöjen avulla yhdistyksen käsitys huumepolitiikan käytännöistä ja nykytilanteesta kehittyy. Vuoden 2017 aikana tietopyyntöjä tehtiin yhteensä 15, ja tärkeimpinä selvitystyön kohteina olivat huumeista aiheutuneen rekisterimerkinnän syntymiseen, säilymiseen ja vaikutuksiin liittyvät viranomaiskäytännöt sekä huumeiden vaarallisuusarviointia käsittelevät viranomaislausunnot. Lisäksi selvitettiin kotietsintää koskevia poliisikäytäntöjä ja kuluttajansuojan toimivuutta pimeillä markkinoilla.

Liite 1: Tietopyynnöt vuonna 2017

Huumausaineen käyttörikos turvallisuusselvityksessä
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/huumausaineen-kayttorikos-turvallisuusselvityksessa/

Huumausaineen käyttörikos rikostaustaotteessa
http://tietopyynto.fi/r/433

Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä
http://tietopyynto.fi/r/436

Huumausaineen käyttörikos, huomautusmenettely ja poliisin rekisterit
http://tietopyynto.fi/r/448

Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä?
http://tietopyynto.fi/r/438

Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa?
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/kuinka-usein-huumeasioita-tulee-ilmi-rikostaustaotteessa/

Huumausaineiden vaarallisuus lausuntopyynnöt (KRP)
http://tietopyynto.fi/r/450

Huumausaineiden vaarallisuus lausuntopyynnöt (Tulli)
http://tietopyynto.fi/r/451

THL:n lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta
http://tietopyynto.fi/r/449

Fimean lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta
http://tietopyynto.fi/r/456

KKO-päätökset huumausaineiden vaarallisuudesta
http://tietopyynto.fi/r/452

Poliisihallitus: Kotietsinnät huumausaineen käyttörikoksesta
http://tietopyynto.fi/r/495

Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/kuluttajansuoja-pimeilla-markkinoilla/


Toimintakertomus on tarkastettu ja hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 8.4.2018

Katso myös muiden vuosien toimintakertomuksia.

Maailma kylässä -festivaaleilla käytiin festivaalivieraiden kanssa useita kiinnostavia keskusteluja päihdepolitiikasta.

Maailma kylässä -festivaaleilla käytiin festivaalivieraiden kanssa useita kiinnostavia keskusteluja päihdepolitiikasta.

Helsinki Herb & Hemp oli keskittynyt hamppua koskeviin teemoihin, mutta Humaania päihdepolitiikkaa ry:n tiskillä keskustelua käytiin myös laajemmasta näkökulmasta.

Helsinki Herb & Hemp oli keskittynyt hamppua koskeviin teemoihin, mutta Humaania päihdepolitiikkaa ry:n tiskillä keskustelua käytiin myös laajemmasta näkökulmasta.

Helsingin Elielinaukiolla Humaania päihdepolitiikkaa ry:n esittelyteltta tavoitti monia henkilöitä, joille yhdistyksen tavoitteet olivat uusia.

Helsingin Elielinaukiolla Humaania päihdepolitiikkaa ry:n esittelyteltta tavoitti monia henkilöitä, joille yhdistyksen tavoitteet olivat uusia.

Nordic Reform Conferencessa kuultiin myös suomalaisedustusta, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Tuukka Tammi (kuvassa mikrofonin kanssa) osallistui keskusteluun päihdepolitiikan tulevaisuudesta.

Nordic Reform Conferencessa kuultiin myös suomalaisedustusta, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Tuukka Tammi (kuvassa puhumassa mikrofoniin) osallistui keskusteluun päihdepolitiikan tulevaisuudesta.