Artikkelit

Artikkelit

Mihin Suomen huumausainepolitiikka perustuu?

Julkaistu 22.3.2015. Suomen huumausainepolitiikka perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksiin sekä vuonna 1997 hyväksyttyyn huumausainestrategiaan. Näiden mukaisesti Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi Suomen huumausainepolitiikkaa, jota eri hallinnonalat yhteistyössä toteuttavat. Huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat ja kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa huumeiden osalta […]

Mitä on haittojen vähentäminen?

Julkaistu 20.3.2015. Päihteitä on käytetty yhteiskunnissa läpi historian. Halusimme tai emme, niitä käytetään vastedeskin. Tämän vuoksi meidän tulisi yhteiskuntana löytää keinoja tulla toimeen päihteiden kanssa. Kun haitallista toimintaa ei voida kokonaan estää, on syytä pohtia, miten haittoja voi vähentää. Viimeisen puolen vuosisadan aikana toteutettu kieltolaki ei ole onnistunut kitkemään huumeiden eli laittomien päihteiden käyttöä tai […]