Konservatiiviministeri ajaa huumeiden käyttäjien rankaisun lopettamista Norjassa – valtaosa pääpuolueista tukee

Teksti: Silje S. Skiphamn
Kuva: Fredrik Solstad

Julkaistu 19.7.2017.

Norjalainen Verdens Gang -lehti haastatteli jokin aika sitten Norjan terveysministeriä, Konservatiivipuolueen Bent Høieä, joka aiemmin kannatti lujasti käyttäjien rankaisemista, mutta on todistusaineiston edessä muuttanut mieltään, ja kannattaa nyt useimpien muiden Norjan valtapuolueiden lailla rankaisuista luopumista sekä resurssien siirtämistä sosiaali- ja terveystyöhön.

– Rangaistukset aiheuttavat riippuvaisille ihmisille vain lisää ongelmia. Se vaikeuttaa kuiville pääsemistä, Høie sanoo VG-lehden haastattelussa.

Terveysministeri kannattaa huumeiden käytön ja henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun hallussapidon rangaistavuuden korvaamista tuella. Aiemmin Høie piti rangaistuksia välttämättöminä.

– Olen muuttanut kantaani. Riippuvaisten ja heidän järjestöjensä keskuudessa on paljon erimielisyyksiä, mutta tästä asiasta ollaan samaa mieltä, ja sitä on silloin syytä kuunnella, terveysministeri sanoo.

Konservatiivien ohjelmakomitea on Høien kanssa samoilla linjoilla. Uudessa puoluepoliittisessa ohjelmassaan he ehdottavat huumeiden hallussapitoa ja käyttöä koskevan yhteiskunnallisen vastuun siirtämistä oikeussektorilta terveyssektorille.

Edelleen laitonta

Sekä pitkään käyttäneille että ensimmäistä kertaa poliisin kanssa kohdanneille nuorille tarjottaisiin rangaistusten sijaan apua, mutta käyttö ja hallussapito olisi edelleen laitonta, Høie painottaa.

– On tärkeää, että yhteiskunta edelleen lähettää signaalin laittomuudesta. Laittomuus nostaa nuorten kynnystä laittomien huumeiden käyttöön”, hän sanoo.

– Eikö rangaistusten tarkoituksena juurikin ole toimia pelotteena?

Nuorille riski avuntarvetta arvioivan lautakunnan puheille päätymisestä näyttäytyy yhtä pelottavana.

Velvoite tavata lautakunta

Hän viittaa sekä Portugaliin että Alankomaihin argumentoidessaan rangaistusten korvaamista avulla. Huumeiden hallussapidosta tai käytöstä kiinnijääminen velvoittaa menemään monialaisen lautakunnan puheille, jonka tarkoituksena on tarjota neuvoja, opastusta ja tukea.

– Rangaistukset voivat aiheuttaa esteitä työlle ja koulutukselle, ja saattavat siten toimia ensimmäisenä askeleena rikolliselle polulle. Apu taas tarjoaa mahdollisuuden käännekohdalle, Høie sanoo.

Kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole selvillä, mutta asiaa ollaan selvittämässä. Tarkoituksena on, että yhteiskunta reagoi hallussapitoon ja käyttöön terveydellisistä ja sosiaalisista lähtökohdista oikeuslaitoksen sijaan.

– Uskotko tämän tulevan yhteiskunnalle halvemmaksi?

– Uudistuksen käyttöönotto maksaa, mutta pitkällä aikavälillä lähestymistapa tulee varmasti halvemmaksi, Høie vastaa.

Täysi kannatus

Huumeita käyttävien etujärjestö Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) ilmaisee tukensa terveysministerin uudelle kannalle.

– Kannatamme tätä sataprosenttisesti, sanoo RIOn tiedottaja Kenneth Arctander Johansen.

Hän toteaa monilla ongelmakäyttäjillä olevan todella vaikea taloudellinen tilanne, jota jatkuvat sakot hallussapidosta tai käytöstä voivat suuresti kuormittaa.

– Sakottamalla voidaan varmasti siivota häiritseväksi koettuja ihmisiä näkyvistä, mutta se myös lisää vastakkainasettelua ja vaikeuttaa kuntoutusta, Johansen sanoo.

Kuntoutuksen helpottamiseksi

Johansenin mukaan sakottaminen on haitallista. Sakot kohdistuvat pääosin ihmisiin, jotka ovat ongelmiensa vuoksi jo muutenkin tekemisissä poliisin kanssa. [Ilmiöstä on raportoitu myös Suomessa, ks. “Suomen huumausainestrategia 1997, s. 11 sekä THL:n raportti Huumetilanne Suomessa 2014 -raportti, s. 19–20. –suom. huom.]

– Puhutaan addikteista, jotka käyvät avointa huumekauppaa ja saavat tavallista kovempia sakkoja. Veloissa oleminen tekee käytön lopettamisen, hoitoon hakeutumisen tai työnteon aloittamisen todella vaikeaksi. Monet epäonnistuvat kuntoutuksessa taloudellisista syistä, Johansen sanoo.

Hän kehuu terveysministerin tehneen paljon päihde- ja mielenterveysongelmien parissa kamppailevien auttamiseksi.

– Høie on tehnyt hyvää työtä. Päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon kuitenkin tarvitaan vielä paljon enemmänkin resursseja, Johansen toteaa.

Tuen tarjoaminen rangaistusten sijaan on Johansenin mukaan tärkeä symbolinen ele.

– Se on suora viesti niille, joita nykyiset linjaukset koskettavat, ja voi auttaa monia pääsemään hoitoon. Se ei kuitenkaan yksinään ole riittävä ratkaisu asiaan liittyviin ongelmiin, hän painottaa.

Oikeistopuolue käy keskustelua myös huumeongelmaisten lääkehoidosta [ja on sittemmin hyväksynyt ylläpitohoidon opioidiriippuvaisille –suom. huom.].

 

HPP:n lisähuomio: Minerva Nett -lehti kertoo terveysministerin linjan nauttivan laajaa tukea läpi puoluekentän, ja sen taakse ovat konservatiivien lisäksi asettuneet niin vasemmisto, keskusta, työväenpuolue, vihreät, sosialistit kuin laitavasemmistokin. 

Posted in Artikkelit.