Toimintakertomus 2021

Toimintakertomus 2021

Julkaistu 20.5.2022

Humaania päihdepolitiikaa ry perustettiin vuonna 2001 ja samana vuonna yhdistys myös rekisteröitiin yhdistysrekisteriin. Vuonna 2021 yhdistys siis täytti pyöreät kaksikymmentä vuotta.

Hallituksen toiminta

Vuonna 2021 hallitus kokoontui neljä kertaa. Kokoukset olivat avoimia yhdistyksessä aktiivisesti toimiville varsinaisjäsenille. Syyskokouksen alla useampi hallituksen pitkäaikainen jäsen ilmoitti, etteivät ole käytettävissä hallitustyöskentelyyn tulevana vuonna. Yhdistykselle valittiin uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta tehtiin kevyt, jotta uusien vastuuhenkilöiden toimintaa ja perehdytystä ei heti rasittaisi liiallinen työmäärä.

Talous ja jäsenmäärän kehitys

Jäsenmäärän kehitys jatkui jälleen laskusuuntaisena. Jäsenmaksuja maksettiin suurinpiirtein saman verran kuin vuonna 2017. Varainhankintana toteuttavasta kangaskassien myynnistä saatiin lisäksi hieman tuloja. Yksittäisestä merkittävästä lahjoituksesta johtuen tuloja oli kuitenkin enemmän kuin menoja ja yhdistyksen rahatilanne on edelleen hyvällä mallilla.

Rahankeräysluvan hankkimisen osalta tuli ilmi, että Holvi-tili ei täytä Poliisihallituksen vaatimuksia rahankeräykseen käytettävästä tilistä, joten yhdistyksen pitäisi hankkia tili varsinaisesta pankista, voidakseen saada rahankeräysluvan.

Tapahtumat

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan kirjatut tapahtumien järjestäminen sekä Maailma kylässä -festivaaleille osallistuminen jäivät koronatilanteen takia toteuttamatta. Myöskään suunniteltuja omia webinaareja ei toteutettu. Jäsenten tutustumis- ja virkistyspäivää ei tänäkään vuonna järjestetty vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Demokraattiseen prosessiin osallistuminen

Tiedustelimme eduskunnan lakivaliokunnalta mahdollisuutta antaa lausunto kansalaisaloitteeseen KAA 5/2020 (Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistaminen), mutta lakivaliokunta kieltäytyi ottamasta lausuntoa vastaan. Eduskunnan sivuilta on luettavissa lista tahoista, jotka pääsivät esittämään kantansa. Kansalaisaloitteen käsittely ei valmistunut vuoden 2021 aikana.

Toukokuussa annoimme kriittisen lausunnon koskien huumausainelain muuttamishanketta, jossa halutaan lisätä DMT-pitoisia kasveja huumausainelistalle, luoda hampunviljelyyn kontrollimekanismeja sekä antaa lainvalvontaviranomaisille mahdollisuus valmistaa ja kasvattaa huumausaineita rikoskontrollitarkoituksissa.

Joulukuussa olimme Vasemmistoliiton päihdepoliittisen työryhmän kuultavana. Toimme esille järjestömme näkemyksiä siitä, mitä päihdepolitiikassa pitäisi muuttaa ja mikä ehkä toimii.

Tietopyyntöjä ehdittiin viemään loppuun asti vain yksi, koskien Helsingin poliisin Helsingin kaupunginhallitukselle antamaa lausuntoa. Tietopyyntöjen tekemiseen vaikutti se, että heinäkuussa Tietopyynto.fi -palvelua ylläpitänyt Open Knowledge Finland ry ilmoitti, että palvelu lopettaa tietopyyntöjen välittämisen ja vastausten julkaisemisen.

Julkaisutoiminta ja viestintä

Lukuun ottamatta kesä- ja joulutaukoja julkaisutoiminta sosiaalisessa mediassa jatkui mediatiimin kutistumisesta huolimatta aktiivisena. Vuoden aikana julkaistiin Facebook-kanavan kautta yhteensä 48 postausta, joista moni jaettiin editoituina myös yhdistyksen Instagram-tilillä sekä Twitterissä. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin lisäksi runsaasti tietoa muiden toimijoiden tekemistä kannanotoista ja järjestämistä tapahtumista sekä levitettiin tietoa erilaisista kyselyistä ja projekteista edistäen näin yhteistä tavoitettamme aikaansaada päihdepoliittisia uudistuksia.

Kotisivuilla julkaistiin kolme pidempää artikkelia sekä kaksi kirja-arvostelua. Kevään aikana keskityimme tuottamaan artikkeleita kuntavaaleihin, joiden avulla huumausainepolitiikasta kiinnostuneet voisivat tehdä informoituja äänestyspäätöksiä. Yhdistys julkaisi selvityksen puolueiden huumepoliittisista kannoista sekä huumepolitiikan käytännön toimista Helsingin kaupunginvaltuustossa. Lisäksi sosiaalisessa mediassa kannustettiin ehdokkaita kertomaan päihdepoliittisista kannoistaan. Marraskuussa julkaisimme artikkelin siitä, miten käytännössä toimia, jos löytää esimerkiksi puistosta käytetyn injektioneulan ja miten ruiskujen päätymistä ympäristöön voisi ehkäistä.

Yhdistyksemme edustajia haastateltiin AlfaTV:n Tavallinen Virtanen -ohjelmassa sekä Moreenimedian mielipide-artikkelia varten.

Lisäksi vuonna 2019 Huumepolitiikka.Nyt -seminaarin yhteydessä tuottamamme asiantuntijoiden haastatteluvideo mainittiin uudistuksia puoltavana asiantuntijalähteenä päihdepolitiikasta käytävää nettikeskustelua käsittelevässä tutkimusjulkaisussa.

Toimintasuunnitelmassa mainittu yhdistyksen toiminnalle kasvoja antava videokampanja jäi toteuttamatta. Toimintasuunnitelmassa mainittu ensimmäinen humaanin päihdepolitiikan  tunnustuspalkinnon saajan päättäminen sekä palkinnon jakaminen venyivät vuoden 2022 puolelle.

Verkostotoiminta

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) järjesti osana maailmanlaajuista Support. Don’t Punish -päivää webinaarin, jonka suunnitteluun ja toteutukseen osallistuimme.

EPT-verkosto osallistui myös elokuun viimeisenä päivänä vietettävään kansainväliseen yliannostuskuolemien ehkäisemisen päivään. EPT-verkosto nosti edellisenä vuonna kirjoittamamme avunhälytystilanteiden syytesuojaa tukevan kannanoton yhdeksi esimerkiksi järjestöjen toimista huumekuolemien ehkäisyksi.

Lokakuussa yhdistyksen edustaja osallistui paikan päällä Oslossa Nordic Reform -konferenssiin ja oli mukana virittelemässä uudelleen korona-aikana hiljentynyttä pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä päihdepolitiikan uudistamiseksi.

YK:n kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä allekirjoitimme lukuisten muiden kansalaisjärjestöjen kanssa IDPC:n (International Drug Policy Consortium) laatiman avoimen kirjeen YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavalle toimistolle (UNODC). Kirjeessä vaaditaan UNODC:tä, linjassa lukuisten muiden YK:n alaisten toimijoiden kanssa, kehottamaan sen jäsenmaita muuttamaan huumausainepolitiikkaansa, jos se rikkoo ihmisoikeuksia tai lisää epätasa-arvoa ja syrjintää.

Teimme myös jälleen yhteistyötä vuotuisen Global Drug Survey -päihdekyselyn kanssa, jossa toimimme yhteistyökumppanina kyselyn levittämisessä.


Toimintakertomus on tarkastettu ja hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 12.5.2022. Julkinen tilinpäätös luettavissa tästä linkistä.

Katso myös muiden vuosien toimintakertomuksia.

Henkilö äänestämässä kuntavaaleissa.

Tutkimme puolueiden huumepoliittisia linjauksia vuoden 2021 kuntavaaleja varten.

Yhdistyksemme edustajaa haastateltiin Tavallinen Virtanen -ohjelmassa.