Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus 2019

Julkaistu 24.5.2020

Vuosi 2019 toi mukanaan merkittäviä edistysaskelia Humaania päihdepolitiikkaa ry:n toiminnassa. Tämä kiteytyi erityisesti maaliskuussa STEA:n apurahan turvin järjestetyssä Huumepolitiikka.Nyt: Vastuullisemman päihdepolitiikan seminaari -tapahtumassa. Kaksipäiväisessä tapahtumassa oli luentoja suomalaisilta ja ulkomaalaisilta päihdepolitiikan asiantuntijoilta, sekä kaksi asiantuntijoiden paneelikeskustelua että kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli. Seminaaripaikat tulivat täyteen ilmoittautuneita muutamassa viikossa. Tulevia tapahtumia järjestettäessä on syytä pohtia maksuttomuuden vaikutusta siihen, että etukäteen rekisteröityjä paikkoja jäi käyttämättä.

Seminaarin luentosisältö julkaistiin yhdistyksen Youtube-kanavalla. Englanninkieliset luennot ja paneelikeskustelu tekstitettiin suomeksi, ja luennoista on vähitellen myös kirjoitettu kuvauksia yhdistyksen verkkosivuille. Tapahtumassa tehtiin lisäksi haastatteluja, joista leikattiin koostevideo. Seminaarista kirjoitettiin jälkeenpäin ainakin Lääkärilehdessä, Suomen kuvalehdessä, Kalliolan blogissa ja siitä mainittiin myös Yhteiskuntapolitiikka-lehden artikkelissa, joka käsitteli lääkärien roolia huumepoliittisessa keskustelussa. Lisäksi hallituksemme jäsen kirjoitti seminaarista Bioetiikan instituutin sivulla jurkaistussa artikkelissaan, ja tapahtuma poiki myös Ylen haastattelun puhujavieraana olleelle ex-poliisi Neil Woodsille. Seminaari ja sen tuoma näkyvyys aiheutti myös piikin yhdistyksen jäsenmäärän kasvussa.

Medianäkyvyyttä saatiin kesän aikana lisää muutamaan otteeseen. Hallituksemme jäsenen mielidekirjoitus julkaistiin Tamperelainen-lehdessä ja toisen hallituksen jäsenen Tiede-lehden numerossa 7/2019 julkaistu haastattelu uudelleenjulkaistiin Helsingin Sanomien sivuilla. Lisäksi loppuvuodesta yhdistyksellemme tarjoutui mahdollisuus alkaa kirjoittaa kolumnia Vailla vakinaista asuntoa ry:n Asukki-lehteen, ja ensimmäinen kolumni julkaistiinkin Asukki-lehdessä 2/2019.

Toukokuussa yhdistyksemme osallistui totuttuun tapaan Maailma kylässä -festareille, jossa pidimme järjestöpöytää ja keskustelimme festarikävijöiden kanssa päihteistä ja päihdepolitiikasta. Kesäkuussa kävimme sosiaali- ja terveysministeriön (STM) huumepoliittisessa kuulemistilaisuudessa. STM:lle toimitettiin myös HPP:n ehdotukset päihdepolitiikan suuntaviivoiksi hallituskaudelle 2019–2023. Samassa kuussa järjestimme jäsenillemme tutustumispäivän saunomisen, ruuanlaiton ja vapaan seurustelun merkeissä. Elokuussa organisoimme jäsenillemme maksuttoman, opastetun kierroksen Tullimuseoon. Kierroksen aiheena oli päihteiden salakuljetuksen historia Suomessa.

Syyskuussa järjestettiin Norjan Oslossa Nordic Reform Conference -tapahtuma, johon hallituksemme jäsen osallistui, pitäen puheenvuoron ja verkostoituen paikallisten toimijoiden kanssa. Hallituksemme jäsen kirjoitti myös tapahtuman organisoineen Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) -järjestön verkkosivulla julkaistun tekstin “Why do we need a conference for Nordic drug policy reform?. Tapahtuman muut tallenteet löytyvät FTR:n Facebook- ja Youtube-kanavilta.

Joulukuussa valmistui ensimmäinen opinnäytetyö, jossa yhdistyksemme on ollut työelämäyhteistyökumppanina. Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintotyön aiheena oli huumeita käyttävien henkilöiden kokemat esteet avun hälyttämiseen yliannostustilanteessa. Opinnäytetyö nosti esiin erittäin tärkeitä havaintoja, joista tulemme tekemään kannanoton vuoden 2020 aikana.

Vuoden aikana hallituksemme jäsen osallistui suomalaisia päihdealan toimijoita yhteen tuovan Ehkäisevän päihdetyön verkoston huumetyöryhmän toimintaan. Osallistuminen on tarjonnut mahdollisuuden verkostoitua sekä osallistua ja vaikuttaa aihetta koskeviin keskusteluihin eri toimijoiden kanssa.

Teimme jälleen yhteistyötä myös vuotuisen Global Drug Survey -päihdekyselyn kanssa, jossa toimimme yhteistyökumppanina kyselyn levittämisessä ja tulosten esilletuonnissa.

Teimme vuoden aikana useita julkisia tietopyyntöjä, joiden aiheina olivat huumetakavarikot aineittain ja niiden jakautuminen poliisin ja tullin kesken, yksityishenkilöiden Facebookissa tekemät varainkeruukampanjat, huumausainerikoksista epäiltyjen tulotasot rikoksittain, huumausaineiden käsittelyluvat, huumausaineen käyttörikosta koskevat tilastot, päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräykset ja poliisin asianimikkeiden prioriteettilista.

Valitimme vuonna 2018 yhdestä tekemäämme tietopyyntöön saamastamme kielteisestä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Tietopyynnön kohteena olivat poliisin huumeasioita koskevat ohjeistukset, joita Sisäministeriö kieltäytyi luovuttamasta julkisuuslain salassapitopykälään vedoten. Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi asian eduksemme helmikuussa 2019. Sisäministeriön poliisiosasto valitti päätöksestä kuitenkin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, johon olemme toimittaneet vuoden aikana kirjallisen vastaselityksen päätöstä varten. Oikeuden päätöksen odotetaan tulevan vuoden 2020 aikana.


Toimintakertomus on tarkastettu ja hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 23.5.2020

Katso myös muiden vuosien toimintakertomuksia.

Oodissa järjestetty Huumepolitiikka.Nyt-seminaari kiinnosti ihmisiä ja oli yhdistyksen historian suurin voimainponnistus.

Seminaarissa kuvatussa videossa hahmoteltiin Suomen huumepolitiikan tulevaisuutta.

Tullimuseossa yhdistys sai opastetun kierroksen tullikoirien, ja samalla salakuljetusta koskevan, historiaa koskevaan näyttelyyn.

Huumepolitiikka.Nyt-seminaarissa puhuivat huumekysymystä pohtineet asiantuntijat. Kuvassa Nuno Capaz kertoo niin sanotusta Portugalin mallista.

Seminaarissa järjestettiin lähestyviin eduskuntavaaleihin liittyen päihdepolitiikkaa käsitellyt vaalipaneeli.

Seminaarissa puhuivat huumepolitiikan asiantuntijat. Kansainvälisten vieraiden paneelissa pohdittiin toisaalta heidän näkemyksiään Suomen huumepolitiikasta, mutta myös kansainvälisen huumepolitiikan suuria kysymyksiä huumausaineiden laillistamisesta lähtien.