ENCOD huumausainepoliittinen yleiskokous

Julkaistu 8.10.2015.

Humaania päihdepolitiikkaa ry osallistui eurooppalaisen huumausainepoliittisen kattojärjestön ENCODin yleiskokoukseen Amsterdamissa 25.-27.10. Tapahtuman osallistujat 11 eri Euroopan maasta edustivat erilaisia järjestöjä haittojen vähentämisestä poliittisiin järjestöihin ja käyttäjäyhdistyksiin. Tärkeimpinä käsittelylistalla olivat viimeaikaiset kannabikseen liittyvät lainmuutokset Euroopassa ja maailmalla sekä valmistautuminen ensi vuonna järjestettävään YK:n huumausaineyleiskokoukseen. Lisäksi valittiin ENCODin uusi hallitus seuraaville kahdelle vuodelle.

HPP ry raportoi kokouksessa Suomen huumausainetilanteesta ja esitti omia näkemyksiään tulevaisuuden tarpeista. Suomessa huumausaineiden käyttö ja kokeilut ovat säilyneet melko vakaana 2000-luvulla, lukuunottamatta kannabista, jonka käyttö yleistyy edelleen väestötasolla ja lähestyy yleiseurooppalaisia lukemia. Kannabiksen käytön yleistyminen erityisesti nuorten aikuisten parissa antaa aihetta huoleen, koska seurauksena käytöstä voi olla sosiaalisia sanktioita tai merkintä huumausaineen käyttörikoksesta, joka vaikeuttaa työ- tai opiskelupaikan saantia. Humaania päihdepolitiikkaa ry peräänkuuluttaakin rikosoikeudellisista sanktioista luopumista huumausaineen käyttörikoksissa ja sosiaalipoliittisten keinojen suosimista huumausaineiden haittojen vähentämiseksi.


ENCOD_GA2

HPP ry:n edustaja esittelee Suomen huumausainetilannetta

Mikä ENCOD?

 • Perustettu 14 järjestön yhteistyönä vuonna 1993
 • Nyt 150 järjestö- ja yksityisjäsentä
 • Tavoitteena oikeudenmukainen ja toimiva huumausainepolitiikka
 • Toimii järjestökentällä eri toimijoiden yhdistämiseksi ja suoraan politiikkaan vaikuttamalla
 • Lisätietoa ENCODin sivuilta

 • Tapahtuman aluksi osallistujat esittelivät huumausaineisiin liittyviä muutoksia kotimaissaan. Erityisesti esille nousivat muutokset suhtautumisessa kannabikseen eri puolilla Eurooppaa. Kaksi näkyvää trendiä ovat Espanjassa alkunsa saanut Cannabis Social Club (CSC) -liike ja lääkekäyttöön tarkoitetun kannabiksen saatavuuden lisääntyminen.

  CSC-yhdistykset ovat kannabiksen käyttäjäyhdistyksiä, joiden toimintaperiaatteena on kannabiksen kasvattaminen kollektiivisesti yhdistyksen jäsenille. Espanjan noin 600 CSC:n laajaan kirjoon kuuluu voittoa tavoittelemattomia pienyhdistyksiä ja suuria kaupallisia toimijoita. Espanjan lisäksi toiminnallisia, kannabista kasvattavia Cannabis Social Clubeja on Belgiassa, Alankomaissa ja Sloveniassa. ENCOD on asettanut seuraavat yleisohjeet, joita CSC-toiminnan tulisi noudattaa:

  Cannabis Social Club

  1. tuottaa kannabista vain jäsentensä henkilökohtaiseen käyttöön
  2. ylläpitää terveyttä ja orgaanisuutta tuotannossa
  3. on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee aktivismia kannabiksen kieltolain lopettamiseksi
  4. on läpinäkyvä jäsenilleen ja käy avointa dialogia viranomaisten kanssa
  5. hyväksyy ENCODin välimiesmenettelyn konfliktitilanteissa jäseniensä tai toisen CSC:n kanssa

   

  Humaania päihdepolitiikkaa ry:llä ei ole kantaa Cannabis Social Clubeihin. Yhdistys kannattaa avointa vuoropuhelua ja erilaisten vaihtoehtojen kriittistä tarkastelua.

  Lääkekannabiksen saatavuus on parantunut useissa Euroopan maissa. Suomessa erityislupapäätöksiä myönnettiin viime vuonna 223 kappaletta. Muuhun käyttöön kriittisesti suhtautuvissa maissa lääkekannabiksen käyttäjien asema on parantunut merkittävästi. Italiassa maan armeija aloitti hiljattain kannabiksen kasvatuksen lääkekäyttöön ja Sloveniassa lääkekannabista tutkitaan mm. lasten epilepsian hoidossa. Cannabis Social Clubit toimittavat lääkekannabista käyttäjille Espanjassa, Belgiassa, Hollannissa ja Sloveniassa, monissa muissa maissa lääkekannabis tulee kaupallisilta toimijoilta.

  Cannabis Sans Frontières -yhdistyksen Farid Chehiouèche esittelee näkemyksiään ENCODin CSC-linjauksista

  Cannabis Sans Frontières -yhdistyksen Farid Chehiouèche esittelee näkemyksiään ENCODin CSC-linjauksista


  Ohjelmassa oli myös valmistautuminen New Yorkissa keväällä 2016 pidettävään YK:n huumausaineyleiskokoukseen (UNGASS). ENCODin tarkoituksena on osallistua tapahtumaan sekä sisällä osana muita kansalaisjärjestöjä että tapahtuman ulkopuolella yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Pääasiallinen sanoma on nykyisten yleissopimusten purkaminen ja päätösvallan siirtäminen takaisin kansallisvaltioille. Monen osallistujan huolena oli uuden, kaupallisten tahojen tukea nauttivan kansalaisjärjestölobbyn vaikutusvalta ja toisaalta konservatiivisten maiden kuten Kiinan, Venäjän ja arabivaltioiden pyrkimykset tiukentaa yleissopimusten ehtoja.

  ENCOD jatkaa toimintaansa uudella hallituksella, johon valittiin Enrico Fletzer (Italia), Janko Belin (Slovenia), Joep Oomen (Belgia), Maja Kohek (Slovenia) ja Steffen Geyer (Saksa).

  Joep Oomen (kuvassa vasemmalla) väistyy ENCODin puheenjohtajan tehtävistä, mutta jatkaa yhdistyksen hallituksessa

  Joep Oomen (kuvassa vasemmalla) väistyy ENCODin puheenjohtajan tehtävistä, mutta jatkaa yhdistyksen hallituksessa. Radiotoimittaja Enrico Fletzer (keskellä) ja psykiatri Frederik Polak (oikealla).

  Posted in Artikkelit.