Poliisi, Laki ja Huumeet -seminaari

Julkaistu 4.4.2024

Järjestimme 8.3.2023 Poliisi, Laki ja Huumeet -seminaarin yhteistyössä huumepolitiikan uudistuksia ajavan lainvalvontaviranomaisista koostuvan LEAP-järjestön (Law Enforcement Partnership) Euroopan jaoston, LEAP Europen kanssa. Lisäksi seminaarissa oli puhumassa suomalaisia poliitikkoja. Tähän artikkeliin on koottu erillisinä videoina paremmalla äänelaadulla Youtube-kanavaltamme löytyvät seminaarissa pidetyt puheenvuorot sekä lopun paneelikeskustelu. Kaikki puheenvuorot ovat englanniksi ja ne on järjestetty artikkeliin niiden esitysjärjestyksessä.  

Aleksi Hupli –  Introduction to Police, Law and Drugs seminar (8min) Aleksi Hupli, Tampereen yliopiston post doc -tutkija, huumeasiantuntija ja Humaania päihdepolitiikkaa ry:n hallituksen jäsen, avaa LEAP-seminaarin esittelemällä yhdistyksen tavoitteita. Hupli pohtii lyhyesti myös yleistä huumetilannetta, kannabiksen, opioidien ja alkoholin yleisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä erityisesti Suomen “kahden raiteen” tuki- ja rangaistuspolitiikkaa, joka on viime aikoina edennyt useissa maissa kohti laillisempaa sääntelyä.

Anne-Marie Cockburn – My daughter didn’t need to die (6min) Anne-Marie Cockburn kertoo tyttärestään Marthasta, joka kuoli ekstaasin yliannostukseen 15-vuotiaana. Tapahtunut sai Anne-Marien kannattamaan edistyksellisempää huumepolitiikka, jotta nuoret voitaisiin pitää turvassa. Anne-Marie on brittiläisen Anyone’s Child: Families for Safer Drug Control -järjestön perustajajäsen. Järjestön tavoitteena on tukea huumekuolemia kohdanneita perheitä.  

 

Neil Woods – We need governments to take drugs under control (30min)  Vuosia huumemarkkinoilla peitepoliisina työskennellyt käyttää henkilökohtaisia kokemuksia ja akateemisia näkemyksiä puolustaessaan näyttöön perustuvaa huumepolitiikkaa ja korostaessaan hallitusten laillisen sääntelyn merkitystä huumeongelmien ratkomisessa.  

Veronika Honkasalo – Our drug legislation doesn’t work, youth are dying (10min) Vasemmistoliiton kansanedustaja, Veronika Honkasalo, on käsitellyt huumeaiheita erityisesti ihmisoikeusnäkökulmasta. Honkasalon mielestä Suomen tulisi ensin hoitaa omat ihmisoikeusongelmansa kuntoon, jos Suomi haluaa promotoida rooliaan ihmisoikeuksien puolestapuhujana globaalisti. Hänen mukaansa huumeriippuvuuksista ja mielenterveyden ongelmista kärsivät ihmiset eivät kuitenkaan ole korkealla poliitikkojen prioriteettilistalla.  

Bob Hoogenboom – The drug situation and drug policy reform in the Netherlands (21min)  Professori Bob Hoogenboon avaa puheenvuorossaan Alankomaissa virinnyttä kiinnostusta uudistaa maan huumausainepolitiikkaa. Hän perää ammattimaisempaa ja perehtyneempää keskustelua huumepolitiikasta ja sen painopisteiden parempaa valintaa.  

Paul Larsson – Drug Reform in Norway? (20min) Paul Larsson, kriminologian professori Oslon poliisikorkeakoulussa, kertoo, miten Norjan huumausainelakeja yritettiin parantaa ja miten vaikutusvaltaiset poliisijärjestöt osaltaan estivät huumepolitiikan uudistamisen ja huumeiden käytön dekriminalisoinnin Norjassa.

Heikki Mäkiprosi – Support Don’t Punish (13min) Vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi Helsingin poliisilaitokselta kertoo näkemyksiään huumepolitiikasta, siitä miten poliisien tulisi käsitellä huumeita käyttäviä ihmisiä ja kuinka naapuruustyöllä voidaan vähentää huumeisiin liittyviä ongelmia asuinalueilla. Hänen mielestään huumeita käyttävät tulisi kohdata terveys- ja sosiaalipalveluin rikosoikeuden sijaan.  

Coel Thomas – How to Legalize Cannabis in Finland (15min) Coel Thomas, vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsän assistentti ja Helsingin apulaiskaupunginvaltuutettu, kertoo kokemuksistaan Suomen huumepolitiikan muuttamisessa. Thomas on luonut oman kannabiksen sääntelymallin ja hänellä on ollut merkittävä rooli yrityksissä muuttaa Suomen huumepolitiikkaa. Thomas oli myös yksi aloitteentekijöistä kannabiksen laillistamista vaativassa kansalaisaloitteessa, joka sai tarvittavat äänet keväällä 2023. Hän uskoo, että tieteeseen perustuva lähestymistapa voi edistää kaikkien huumeiden dekriminalisointia ja laillistamista.  

Panel Discussion (64min) Police, Law and Drugs -seminaari kulminoitui paneelikeskusteluun huumepolitiikasta ja huumeiden vaikutuksesta yhteiskuntaan. Keskustelussa käydään läpi tapoja vähentää huumehaittoja, erilaisia vaihtoehtoja nykyiselle huumepolitiikalle sekä toimia, joilla kohti parempaa huumepolitiikkaa voidaan kulkea. Yhä useampi viranomainen, poliisit mukaan lukien, peräänkuuluttaa muutosta kohti parhaaseen tietoon perustuvaa, tehokasta huumepolitiikkaa. Rohkeaa keskustelua tarvitaan kuitenkin lisää erityisesti poliisiorganisaatioiden sisällä.

Posted in Artikkelit, Tapahtumat.