Toimintakertomus 2022

Toimintakertomus 2022

Julkaistu 6.9.2023

Humaania päihdepolitiikkaa ry perustettiin vuonna 2001 ja samana vuonna yhdistys myös rekisteröitiin yhdistysrekisteriin.

Hallituksen toiminta

Yhdistyksen uusi hallitus aloitti toiminnan vuoden 2022 alussa. Sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja vaihtuivat. Puheenjohtajaksi valittiin Juho Sarvanko ja varapuheenjohtajaksi Timo Pasanen. Lisäksi hallituksessa jatkoi Aleksi Hupli. Hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Kokoukset olivat avoimia yhdistyksessä aktiivisesti toimiville varsinaisjäsenille. 30.11.2022 yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin, että hallitus jatkaa kokonaisuudessaan. Lisäksi uudeksi jäseneksi vuoden 2023 hallitukseen valittiin Tiina Poutiainen.

Talous ja jäsenmäärän kehitys

Tavoite jäsenmäärän kasvattamiseksi ei onnistunut vuonna 2022. Yhdistyksen jäsenmäärä laski edelleen. Varainhankintana toteuttavasta kangaskassien myynnistä saatiin hieman tuloja. Yhdistyksen talous on yhä hyvällä mallilla ja tulot ja menot olivat tasapainossa.

Tapahtumat

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet aktivismin tukemisesta ja näkyvyyteen panostamisesta onnistuivat. Vuonna 2022 yhdistys oli sekä itse järjestämässä että mukana lukuisissa muissa tapahtumissa.

Maaliskuussa myönsimme ensimmäisen humaanin päihdepolitiikan tunnustuspalkinnon Kaarle Hurtigille hänen Youtubessa pyörivän Keskusteluohjelman jaksosta “Kannabis”, jossa Kaarle kertoo laajasti omasta kannabiksen käytöstään sekä kokemuksistaan siihen liittyen.

Huhtikuussa hallituksen jäsen Aleksi Hupli oli puhumassa 20.4.2022 kannabispäivän keskustelutapahtumassa The Store -liikkeessä Helsingin Hakaniemessä.

Päihdetyön ammattilaisille suunnatuilla Päihdepäivillä toukokuussa pidimme seminaarin, jonka aiheena oli Päihdepolitiikan toivotut ja ei toivotut vaikutukset.

Kesäkuussa vietettiin jäsenten virkistyspäivää.

Elokuussa järjestimme Tukea Ei Tuomioita - Pop Up Valokuvanäyttelyn The Store-liikkeessä Helsingin Hakaniemessä. Näyttelyn ohjelmaan sisältyi myös dokumenttielokuvia ja asiantuntijoiden puheenvuoroja. Puhumassa olivat mm. yhdistyksen jäseniä sekä vasemmiston kansanedustaja Veronika Honkasalo, varavaltuutettu Coel Thomas vihreistä, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki ja monia muita. Kaikki tapahtuman tallenteet löytyvät HPP:n Youtube kanavalta.

Elokuun lopussa osallistuimme Overdose Awareness Day -tapahtumaan Dallapénpuistossa Helsingissä.

Hallituksen jäsen Aleksi Hupli osallistui lokakuussa Salon Mieli ja Päihde -messujen yhteydessä järjestettävään Kanttipajaan, joka on nähtävissä StuDisco Oy:n YouTube-kanavalla. Ohjelmassa oli mm. keskustelua huumausainelainsäädännön suunnasta, sekä siitä, missä mennään Suomessa ja maailmalla.

Joululahjaksi jaoimme 300 kpl uusia sterifilttereitä Sörkän Symppikseen. Filtterit ostettiin yhdistyksen kangaskassien myynnistä saaduilla tuloilla.

Demokraattiseen prosessiin osallistuminen

Kesäkuussa annoimme lausunnot hallituksen esityksiin huumausainelain muuttamisesta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Käyttöhuone Kansalaisaloite keräsi elokuussa tarvittavat 50000 ääntä - jaoimme aloitetta ahkerasti erityisesti viimeisen kuukauden aikana yhdistyksen sosiaalisen median tileillä.

Aleksi Hupli oli mukana YK:n huumausainetoimikunnan (CND) 65. istunnon sivutapahtumissa Wienissä, joita kansalaisjärjestöt ja valtiot organisoivat yhdessä ja erikseen.

Allekirjoitimme yli 100 kansalaisjärjestön mukana vetoomuksen YK:n huumausaineinstituutin (United Nations Office of Drugs & Crime, UNODC) johtajalle, jotta hän ilmaisisi tukensa ihmisoikeuksien puolesta kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä 10. joulukuuta. Vetoomuksen organisoi International Drug Policy Consortium (IDPC), jonka jäsen HPP on.

Julkaisutoiminta ja viestintä

Julkaisutoiminta sosiaalisessa mediassa oli edellistä vuotta aktiivisempaa. Vuoden aikana julkaistiin Facebook-kanavan kautta lähes 70 postausta, joista moni jaettiin editoituina myös yhdistyksen Instagram-tilillä sekä Twitterissä. Keväästä alkaen pyrimme aktiivisempaan otteeseen Instagramin puolella, jossa tämän johdosta seuraajamäärä kasvoikin yli 500:lla ylittäen 2000 rajan. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin lisäksi tietoa muiden toimijoiden kannanotoista ja tapahtumista sekä levitettiin tietoa erilaisista kyselyistä ja projekteista. Näin edistimme toimintasuunnitelman tavoitetta tukea kansalaisaktivismia ja ylläpitää päihdepoliittista keskustelua julkisuudessa.

Kotisivuilla julkaistiin vuonna 2022 kaksi artikkelia. Päihdepäivien seminaarin videoesityksen sekä esitelmien sisältöjä esittelevä juttu sekä Kaarle Hurtigille myönnetyn Humaanin päihdepolitiikan tunnustuspalkinnon kattavat perustelut.

Yhdistyksen jäseniä myös haastateltiin useaan otteeseen eri medioissa. Kuten esimerkiksi:

Puheenjohtaja Juho Sarvankoa haastateltiin Ylen artikkeliin huumeiden viihdekäyttäjistä.

Hallituksen jäsen Aleksi Hupli esiintyi Futucastin haastattelussa.

Yhdistystämme haastateltiin pitkään artikkeliin Tampereen yliopiston Visiiri -lehteen, jonka aiheena oli tieteeseen perustuva huumepolitiikka.

Yhdistyksen puheenjohtajaa, Juho Sarvankoa, haastateltiin Voima-lehden kattavaan artikkeliin Rankaisemisesta hoitamiseen, jonka kirjoitti yhdistyksen jäsen, Mika Pekkola.

Lisäksi yhdistys otti lehdistötiedotteella kantaa THL:n uuteen malliin päihdekuolemien ehkäisemiseksi Suomessa ja kommentimme mainittiin Turun Sanomissa  ja Kalevassa (juttu maksumuurin takana).

Toimintasuunnitelmassa mainittu käännöstoiminta jäi toteuttamatta.

Verkostotoiminta

Osallistuimme elokuun viimeisenä päivänä vietettävään kansainväliseen yliannostuskuolemien ehkäisemisen päivään, joka oli Sininauhasäätiön Ode-hankkeen järjestämä puistotapahtuma Helsingin Dallapénpuistossa.

Juho Sarvanko (pj) valittiin syyskuussa Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT) huumetyöryhmän puheenjohtajaksi. HPP ry on osa EPT-verkostoa, johon kuuluu noin 60 päihdetyötä tekevää järjestöä.

Aleksi Hupli osallistui Civil Society Forum on Drugs täysistuntoon Brysselissä.

Toimintakertomus on tarkastettu ja hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 6.6.2023. Julkinen tilinpäätös luettavissa tästä linkistä.

Katso myös aikaisempien vuosien toimintakertomuksia.

Drug Overdose Awareness -päivä

Päihdepäivät 2022. Kuvassa vasemmalta oikealle: Aleksi Hupli, Hanna-Maria Seppä, Annuska Dal Maso, Heikki Mäkiprosi, Veronika Honkasalo ja Juho Sarvanko

Coel Thomas (vihr.), Timo Larmela (Suomen kannabisyhdistys), Tatu Saarikko (Suomen Lääkekannabisyhdistys ry)