Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2018

Julkaistu 19.6.2019

Humaania päihdepolitiikkaa ry kasvatti vuonna 2018 merkitystään monella mittarilla. Jäsenmäärä jatkoi maltillista kasvuaan, näkyvyyttä ja tapahtumia oli monenlaista ja yhdistys sai ensimmäistä kertaa julkista tukea toiminnalleen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n pienavustuksesta. Pienavustuksen tuin vuoden 2019 keväällä järjestetty seminaari olikin yhdistyksen toiminnan keskiössä koko vuoden 2018 loppupuoliskon.

Alkuvuodesta ja keväällä 2018 yhdistys sekä järjesti tapahtumia että osallistui huumausainepolitiikka käsitteleviin keskustelutilaisuuksiin. Tilaisuuksia, joissa HPP:lla oli edustusta, olivat mm. Diakin opiskelijaseminaari, Nuorten filosofiatapahtuma Nufit, Päihdepäivät sekä kustannusyhtiö Kosmoksen kannabispaneeli. Yhdistys järjesti myös Filippiinien huumesotaa käsittelevän Filippiinien kuoleman kadut -dokumentin elokuvanäytännön ja yhdessä A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeen kanssa Selkoa huumeisiin -dokumentti ja -keskustelutilaisuuden.

 

A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeen kanssa yhteistyötä jatkettiin osallistumalla hankkeen ohjausryhmään ja kääntämällä Global Drug Survey -kysely suomeksi. Kysely antaa huumeita käyttäville ihmisille mahdollisuuden tuoda omaa kokemustaan julki ja olla mukana määrittelemässä huumausainekysymystä. Alustavien tietojen mukaan kysely keräsi tällä kertaa noin 2500 vastaajaa Suomesta, mikä on huomattava parannus edellisen kierroksen 1300:n vastaajaan.

Tuttuun tapaan yhdistys osallistui toukokuussa Maailma kylässä -festivaaleille näytteilleasettajana ja järjesti tapahtumassa myös keskustelutilaisuuden, jossa Amnesty Internationalin Daniel Joloy nousi Kansallisteatterin Lavaklubin lavalle kertomaan, miten nykyinen huumausainepolitiikka kytkeytyy ihmisoikeusloukkauksiin ympäri maailman. Yhdistys ei osallistunut vuonna 2018 Support Don’t Punish  -toimintapäivään, koska tapahtumaan ei ajankohdan vuoksi saatu tarpeeksi aktiiveja. Tämä korostaa riittävän etukäteissuunnittelun ja -organisoinnin merkitystä yhdistyksen toiminnassa.

Uutena toimintamuotona yhdistys ryhtyi ensimmäistä kertaa ohjaamaan opinnäytetyötä. Sosionomiopiskelijoiden kirjallisuuskatsauksen löydöksiä kuultiin syyskokouksessa ja opinnäytetyön pitäisi viimeisimpien tietojen mukaan valmistua syksyllä 2019. Yhdistyksen toimintaan toi uusia tuulia myös työkokeilussa puolen vuoden ajan ollut järjestösihteeri. Sihteeri hoiti työkokeilun aikana yhdistyksen juoksevia asioita kokouskutsuista virastojen kanssa toimimiseen.

Järjestörintamalla tapahtui myös kesän aikana kun yhdistys liittyi osaksi ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa ja verkoston huumetyöryhmään. Päätös verkostoon liittymisestä syntyi tavoitteesta tiivistää yhteistyötä, perehtyä paremmin alan kenttään ja lisätä yhdistyksen uskottavuutta suomalaisen päihdetyön ja päihdepolitiikan kentällä. Yhdistys oli myös loppuvuodesta mukana EPT-verkoston #kaikkienkaupunki -kampanjassa. Lisäksi Yhdistys lähti mukaan Youth against drugs YAD ry:n Itse mutta ei yksin -hankkeen ohjausryhmään.

Yhdistys myönsi vuonna 2018 luovan työn apurahan Toinen linja -dokumentin ohjaajalle. Joulukuussa Yle TV1:ssä ensi-iltansa saanut dokumentti seuraa vuonna 2015 toimintansa lopettaneiden Vinkki-terveysneuvontapisteiden toimintaa ja kertoo vertaistyön merkityksestä päihdetyössä.Yhdistyksen oma, vuonna 2017 toteutettu videoprojekti ei toistaiseksi saanut jatkoa, mutta vastaavia hankkeita voidaan järjestää resurssien salliessa myös jatkossa.

Edellisvuosien tapaan HPP jatkoi myös tiivistä päihdepolitiikan seurantaa ja vaikuttamistyötä. Yhdistys antoi vuonna 2018 lausunnot oikeusministeriön arviomuistioon rangaistusten oikeasuhtaisuudesta ja muuntorangaistuksia koskevaan lakiuudistukseen. Edellisen vuoden tapaan yhdistys teki viranomaisille lukuisia tietopyyntöjä, jotka on listattu liitteessä 1.

Yhtenä tietopyynnön kohteena olivat poliisin huumeasioita koskevat ohjeistukset. Sisäministeriö kieltäytyi luovuttamasta huumausainerikosten kirjaamista koskevan ohjetta julkisuuslain salassapitopykälään vedoten. Ohje kuitenkin löytyi Internetistä, eikä yhdistyksen näkemyksen mukaan sisältänyt salassapidettävää materiaalia. Asiasta valitettiin hallinto-oikeuteen, ja hallinto-oikeus ratkaisi asian eduksemme helmikuussa 2019. Sisäministeriö valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten lopullinen ratkaisu asialle ei välttämättä tule vielä vuoden 2019 aikana.

Yhdistys jatkoi vuoden aikana aktiivista julkaisutoimintaa sosiaalisessa mediassa ja yhdistyksen some-viestintäkanavien seuraajien määrä kasvoi. Lisäksi HPP oli vuoden aikana useaan otteeseen esillä eri mediakanavissa. Yhdistys otti kantaa mm. päihdeongelmaisten stigmatisointiin Radio Suomi Helsingissä ja huumeiden käytön rangaistavuuteen Yle Puheella sekä huumeiden tunnistuspalveluihin useissa Suomen päämedioissa (mm. Yle, MTV3). Yhdistyksen jäsenten kirjoituksia julkaistiin myös Etelä-Suomen Sanomissa ja Voima-lehdessä. Kaiken kaikkiaan yhdistyksen medianäkyvyys kasvoi edellisistä vuosista merkittävästi.

Liite 1: Tietopyynnöt vuonna 2018

Poliisin ohjeet huumeasioissa (Poliisihallitus)
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/poliisin-ohjeet-huumeasioissa-1/

Poliisin ohjeet huumeasioissa (Sisäministeriö)
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/poliisin-ohjeet-huumeasioissa/

Jatkeaineet huumeissa (KRP)
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/jatkeaineet-huumeissa-1/

Jatkeaineet huumeissa (Tulli)
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/jatkeaineet-huumeissa/

Jatkeaineet huumausaineissa (Helsingin poliisilaitos)
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/jatkeaineet-huumausaineissa/

Helsingin poliisin käytäntö koskien huumeisiin liittyvään tukeen
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/helsingin-poliisin-kaytanto-koskien-huumeisiin-liittyvaan-tukeen/

Käyttörikoksen hallussapitorajan muutokset
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/kayttorikoksen-hallussapitoraja/

Huumausaineen käyttörikos ja Suomen rajan ylitys
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/huumausaineen-kayttorikos-ja-suomen-rajan-ylitys/

Huumeiden käyttö ja ajokielto
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/huumeiden-kaytto-ja-ajokielto/

Käyttörikosten tekijöiden määrät
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/kayttorikosten-tekijoiden-maarat/

KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/krpn-huumeisiin-liittyvat-selvitykset/

Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/paihteiden-vaikutus-ajokuntoon-ja-onnettomuusriskiin/

Lahjoituspyyntö suljetussa tai salaisessa Facebook-ryhmässä
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/lahjoituspyynto-suljetussa-tai-salaisessa-facebook-ryhmassa/


Toimintakertomus on tarkastettu ja hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 19.5.2019

Katso myös muiden vuosien toimintakertomuksia.

Filippiinien huumesodasta kertova dokumentti esitettiin yhdessä Kino Kunnon kanssa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Filippiinien huumesodasta kertova dokumentti esitettiin yhdessä Kino Kunnon kanssa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Diakin opiskelijaseminaarissa yhdistys kysyi, riittävätkö vanhat lait ja mallit uudessa huumetilanteessa.

Diakin opiskelijaseminaarissa yhdistys kysyi, riittävätkö vanhat lait ja mallit uudessa huumetilanteessa.

Huumausaineiden koostumuksesta ja sen selvittämisestä keskusteltiin Muunto-hankkeen edustajien kanssa Kino Engelissä.

Huumausaineiden koostumuksesta ja sen selvittämisestä keskusteltiin Muunto-hankkeen edustajien kanssa Kino Engelissä.

Opiskelijat esittelivät valmistuvaa opinnäytetyötään yhdistyksen syyskokouksessa.

Opiskelijat esittelivät valmistuvaa opinnäytetyötään yhdistyksen syyskokouksessa.

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu haastatteli Daniel Joloyta Maailma kylässä -festivaalilla.

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu haastatteli Daniel Joloyta Maailma kylässä -festivaalilla.

Maailma kylässä -festivaalilla kysyimme myös kävijöiltä, mihin suuntaan huumepolitiikkaa tulisi kehittää.

Maailma kylässä -festivaalilla kysyimme myös kävijöiltä, mihin suuntaan huumepolitiikkaa tulisi kehittää.